ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

หนุนแนวคิด จดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่

849 974

นิด้าโพลเปิดเผยผลสำรวจประชาชน ต่อข้อเสนอของรัฐบาล ที่ให้ทุกพรรคการเมืองต้องจดทะเบียนใหม่ก่อนลงเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่า เห็นด้วยกับเรื่องนี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง พรรคใหม่ นักการเมืองหน้าใหม่ หรือ พรรคและนักการเมืองเดิม ๆ โดยสำรวจระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ย. จากประชาชนทั่วประเทศ 1,250 คน เกี่ยวกับความต้องการของประชาชนต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองหน้าใหม่หลังจากการเลือกตั้ง

โดยนิด้าโพลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.68 % ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ จะได้เป็นการจัดระเบียบพรรคการเมืองใหม่ ให้มีระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้น และเกิดความเท่าเทียมกันทุกพรรค // ขณะที่ประชาชน 15.44 % ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ 

เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนที่มีต่อ นักการเมืองหน้าใหม่ กับ นักการเมืองหน้าเดิม ๆ ภายหลังการเลือกตั้ง / พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 54.08 % ระบุว่า อยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่มากกว่า เพราะ ต้องการเห็นแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งน่าจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาประเทศดีขึ้น คนเดิม ๆ ที่มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว 

ขณะที่ประชาชน 29.36 % ระบุว่า อยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่และนักการเมืองหน้าเดิม ๆ ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน เพราะ จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและการทำงาน ช่วยกันพัฒนาประเทศ // ส่วน 9.76 % ระบุว่า อยากเห็นนักการเมืองหน้าเดิม ๆ มากกว่า เพราะ นักการเมืองที่ตั้งใจทำงานและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างจริงจังก็มีอยู่ ซึ่งคนเก่า ๆ ต่างก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend