ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สปช.คว่ำร่าง รธน. 135 ต่อ 105 เสียง

5.30K 2.43K

รัฐสภา - 6 ก.ย.58- สปช.คว่ำร่างรธน.135 ต่อ 105 งดออกเสียง 7 คน ตั้งกก.21 คน ยกร่างใหม่ภายใน 180 วัน เผย คะแนนสายทหาร-จังหวัดเทคะแนนท่วมท้น

เมื่อ เวลา 10.15 น. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสปช. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสปช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... โดยเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 120 วรรค ใช้วิธีขานชื่อสมาชิกสปช.เป็นรายบุคคลตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้ยืนขึ้นออกเสียงลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง พร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 5 คน

 ทั้งนี้มีสมาชิกสปช.อยู่ในห้องประชุมเพื่อลงมติครบทั้ง 247 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 247 คน จากนั้น 10.35 น. นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ขานรายชื่อสมาชิกสปช.ตามลำดับตัวอักษรทีละคน เพื่อให้สมาชิกขานชื่อลงมติ โดยใช้เวลาการลงมติประมาณ 45 นาที ผลการลงมติปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนน 135 ต่อ 105 เสียง งดออกเสียง 7 ประกอบด้วย นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญเทวี นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง น.ส.ทัศนา บุญทอง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

ภายหลังการลงคะแนนนายเทียนฉายแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อสมาชิกมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หลังจากนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรธน.จำนวน 21 คน มาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใน 180 วัน ส่วนญัตติเรื่องประเด็นคำถามการทำประชามติของสปช. ไม่ต้องมีการพิจารณาแล้ว เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสปช. ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสปช.ทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ร่วมกันมา จากนี้ไม่ต้องมาประชุมกันอีกแล้ว ก่อนจะสั่งปิดประชุมในเวลา 11.10 น. จากนั้น สมาชิกสปช.ได้พร้อมใจกันปรบมืออำลาการทำหน้าที่ดังกึกก้องทั่วห้องประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสปช.ที่ลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้น ประกอบด้วยสปช.สายจังหวัดประมาณ 60 เสียง สปช.สายวิชาการ สายกฎหมาย สายการเมือง อีก 40 กว่าเสียง รวมถึงสปช.สายตำรวจและทหารอีกกว่า 30 เสียง โดยมีสายทหารเพียง 4 เสียงเท่านั้น ที่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญและงดออกเสียงคือ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช พล.ท.นคร สุขประเสริฐ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ และพล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป

ขณะที่กลุ่มสปช.ที่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่เป็นสปช.สายสังคม เศรษฐกิจ สายวิชาการบางส่วน ขณะที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 21 คน ได้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ 20 คน มีเพียง 1 คนที่งดออกเสียงคือ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend