ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

"สุเทพ" แถลงจุดยืนต่อร่าง รธน.

8.54K 1.27K

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล ราชประสงค์ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยอดีตแกนนำ กปปส. ได้แถลงจุดยืน

เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยนายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ เลขานุการมูลนิธิฯได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่มาร่วมซักถาม และร่วมมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มูลนิธิฯได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกประการ และจะไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นการขัดต่อประกาศของ คสช.

จากนั้น นายสุเทพ กล่าวว่า มีสื่อมวลชนและพี่น้องพยายามติดต่อตนให้แสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ตนจึงขออนุญาติใช้โอกาสนี้เพื่อชี้แจงพร้อมกัน ซึ่งเป็นความคิดเห็นและมุมมองของมวลมหาประชาชนที่พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนี้ด้วยจิตวิญญาณและสำนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น สำคัญ โดยตนขอยืนยันว่าที่ไม่มีความคิดที่จะจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อแข่งขันกับพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทย ไม่คิดจะช่วงชิงอำนาจกับใครทั้งสิ้น วันนี้ตนเป็นประชาชนคนหนึ่ง ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อมาต่อสู้กับมวลมหาประชาชน และยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่กลับไปพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้ว พวกเราไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองของกลุ่มใดๆทั้งสิ้น เพราะสิ่งที่เราคิดและจะทำต่อไปนี้ เราเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่รอดปลอดภัย

นายสุเทพ กล่าวว่า ตนมองร่างรัฐธรรมนูญในแง่ที่ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะเจตนารมณ์ของเราคือต้องปฏิรูปประเทศไทย ดังนั้นจึงได้พิจารณาแล้วมวลมหาประชาชนเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ดีพอที่จะนำไปให้ประชาชนลงประชามติ คนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือประชาชนทั้งประเทศในการทำประชามติ จึงขอให้เคารพมติของประชาชน สำหรับมวลมหาประชาชนเราเรียกร้องว่าต้องปฏิรูปประเทศไทย บางเรื่องต้องทำทันที ก่อนที่จะมีเลือกตั้ง บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาและทำต่อเนื่อง หัวใจสำคัญที่เราคาดหวังตั้งใจเอาไว้ คือ ทำอย่างไรที่จะให้กระบวนการปฏิรูปประเทศไทยดำเนินไปได้อย่าต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายสุเทพ กล่าวว่า เราต้องปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชน ประชาชนต้องเป็นเจ้าของพรรคการเมือง ไม่ต้องการเห็นพรรคการเมืองที่เข้าสู่ผลประโยชน์เพื่อตัวเอง เราต้องการให้มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง การเลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ต้องไม่เปิดโอกาสให้ใครใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้าราชการที่ไปรับใช้พรรคการเมือง ทั้งการโกงเลือกตั้งซื้อคะแนนเสียงเลือกตั้ง และโปรดอย่าอธิบายกับเราว่า ไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ได้อย่างที่เรียกร้องร้อง เรายืนยันว่าคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง และต้องทำให้สำเร็จก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การปฏิรูประบบข้าราชการเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งเรื่องสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อที่จะแก้ปัญหาคนจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม และสุดท้ายเราต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ โดยให้ตำรวจในประเทศไทยเป็นตำรวจของประชาชนซึ่งสามารถทำได้ทันทีด้วย  ม.44 

"ร่างรัฐธรรมนูญนี้ดีพอที่จะส่งให้ประชาชนตัดสินในการทำประชามติ เพราะมีหลักประกันที่ทำให้ประชาชนมั่นใจว่า เมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้การปฏิรูปประเทศไทยจะได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งร่างนี้มีคำตอบ ให้ประชาชนมั่นใจ เห็นเจ้าภาพในการกำหนดให้การปฏิรูปเป็นยุทธศาสตร์ศาสตร์ โดยผู้ขับเคลื่อน คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ที่จะเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต้องทำการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น และทำให้เชื่อมั่นว่าการปฏิรูปประเทศไทยจะเดินต่อไปได้"นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวว่า หน้าที่ ของ คปป.ได้กำหนดไว้ชัดเจน ทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูป และการบูรณาการ ที่สำคัญนั้น พวกเราผ่านวิกฤตมาด้วยความเจ็บปวด เสียเลือดเนื้อ เสียชีวิต เพื่ออนาคตของประเทศไทย เราเห็นชัดเจนว่า ในวิกฤติที่เกิดขึ้นประเทศไม่มีทางออก ไม่มีคนที่จะมีอำนาจเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง ประเทศไม่มีทางออก จึงต้องมีการยึดอำนาจโดยปฏิวัติจาก คสช. คนที่ไม่เคยอยู่ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ จะคิดไม่ถึงว่ามันรุนแรง วันนี้เราจึงพอใจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่จะมีองค์กรหรือบุคคลที่จะเข้ามาแก้ไข หากเกิดวิกฤติ  สิ่งสำคัญคือในช่วง 5 ปีแรกที่จะใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อเอกราชและความมั่นคงของประเทศ หากสถาบันการเมืองไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้อำนาจ คปป. ใช้อำนาจแทนได้ พวกเรายอมรับว่า อาจจะมีคนอื่นเห็นเป็นอย่างอื่น นั่นก็เป็นเสรีทางความคิด แต่ในนามมวลมหาประชาชนเรามองเช่นนี้ จึงขอโอกาสให้ประชาชนทั้งชาติเป็นผู้ตัดสินใจได้หรือไม่ ให้เราได้มีโอกาสในการตัดสินใจอนาคตของประเทศชาติในการทำประชามติ ซึ่งตนพูดในฐานะเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากที่ได้แถลงมาเห็นข้อเสียในร่างรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า ตนพยายามมองสภาพทุกอย่างตามความเป็นจริง ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ เหมือนกับที่มีคนกล่าวว่าหากเราเอาเสื้อผ้าของฝรั่งมาใส่จะดูไม่หล่อ จึงต้องตัดเสื้อผ้าแบบไทย ที่จะดูเหมาะสมกว่า ส่วนความบกพร่องนั้นเป็นเรื่องธรรมดาในวันข้างหน้าจะแก้ไขได้ แต่ที่สำคัญคือต้องสร้างหลักประกันอนาคตในประเทศไทย ให้ประชาชนมีความมั่นคง ส่วนกรณีที่มีการมองว่า ร่างรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นรัฐซ้อนรัฐนั้น มุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน พวกตนมองแต่ผลได้ผลเสียของประเทศ สิ่งที่จับต้องได้ คือ เน้นการปฏิรูป

ต่อข้อถามที่ว่ากรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาสนับสนุนให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมวลมหาประชาชนส่วนหนึ่งเป็นฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์ แต่ท่านพูดในนามร่างทรงของมวลมหาประชาชนที่สนับสนุนร่างนี้ นายสุเทพ กล่าวว่า พวกตนไม่ได้ตีสองหน้า เห็นอะไรก็พูดไปตามความจริง เพราะอย่างไรก็ต้องว่าตามผลของประชามติ ระบอบประชาธิปไตยกำหนดไว้เช่นนั้น  การที่มีการกล่าวว่ามวลมหาประชาประชาชนเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ตนต้องขอความเป็นธรรม เพราะเชื่อว่ามวลชนเกินครึ่งที่สนับสนุนกปปส.ไม่เคยลงคะแนนให้ประชาธิปัตย์เลย

ส่วนการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมในร่างรัฐธรรมนูญ ที่อาจส่งผลให้รัฐบาลอ่อนแอ นายสุเทพ กล่าวว่า บางคนก็พูดแบบนักวิชาการ แต่พวกตนเอาผลประโยชน์ประเทศเป็นตัวตั้ง ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องต้องลงทุน ไม่มีใครได้สิ่งที่ต้องการทุกอย่าง ถ้าพวกตนมีสภาประชาชนแล้วได้เขียนรัฐธรรมนูญเองคลจะถูกใจมากกว่านี้ แต่เห็นว่าการปฏิรูปทั้งหมดที่เสนอมาก็ค่อนข้างมีความชัดเจน แต่ก็ยังเห็นว่าการปฏิรูปตำรวจยังมีการเขียนไว้น้อย ก็ขอฝากให้เป็นหน้าที่ของ คสช.ที่ยังมีอำนาจในการใช้มาตรา 44

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องรัฐบาลแห่งชาติ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า ตนไม่ค่อยเชื่อเท่าไร เพราะยังไม่มีความชัดเจน แต่ไม่คิดว่าต้องไปถึงขนาดนั้น ตนเคยเห็นรัฐบาลผสมมาหลายยุค จึงเห็นว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือว่ารัฐบาลแห่งชาติจะเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องนามธรรมมากเกินไป อย่างไรก็ตามกลไกของร่างรัฐธรรมนูญนี้น่าจะทำให้ได้รัฐบาลของประชาชนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ก่อนการแถลงและระหว่างการแถลงของนายสุเทพ ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสังเกตการณ์โดยตลอด แต่บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนติดตามและนำเสนอข่าวจำนวนมากด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend