ถึงเวลาความปลอดภัย ต้องนำหน้าความท้าทาย

สยามสปอร์ตตรงประเด็น มาพูดคุยถึงความปลอดภัยในการแข่งขันรถยนต์ความเร็วสูง ที่คงต้องถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง หลังมีนักแข่งต้องเสียชีวิตอีกครั้ง