ดอกปอเทืองบาน ณ หมู่บ้านรำแดง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

สงขลา - ดอกปอเทืองบานเต็มท้องทุ่งนาเหลืองอร่ามในหมู่บ้านรำแดง พร้อมรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้ไปตลอดเดือนสิงหาคม 2558 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง เชิญชวนประชาชนมาชื่นชมความงามของทุ่งปอเทืองปีหนึ่งมีครั้งเดียว หลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาสนับสนุน ลงในปฏิทินการท่องเที่ยวไทย นับเป็นความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลรำแดงที่จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นทุ่งปอเทืองที่เป็นจุดรับนักท่องเที่ยวโซนใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง ที่วางแผนออกแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่รำแดง ได้ชมปอเทืองตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2558 ขณะนี้ดอกปอเทืองบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มไปหมดในท้องทุ่งนา พร้อมรับประชาชนและนักท่องเที่ยว หากจะเดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามและถ่ายภาพ ดอกปอเทืองบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งนา บ้านรำแดง อ.สิงหนคร ก็สามารถเข้ามาชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เพื่อเก็บความสวยงามและความประทับใจไว้ในความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งได้เดินทางมาสัมผัสทุ่งปอเทืองบาน ณบ้านรำแดงแล้ว

ดอกปอเทืองบาน ณ หมู่บ้านรำแดง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว


ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง ได้จัดจุดถ่ายภาพในบริเวณทุ่งปอเทืองไว้หลายจุด สำหรับนักท่องเที่ยวที่พาบุตรหลานมาเที่ยว ก็สามารถพาบุตรหลานมานั่งโล้ชิงช้าที่รายล้อมด้วยต้นปอเทืองและเป็นจุดถ่ายภาพที่ประทับใจอีกจุดหนึ่ง ท่ามกลางดอกปอเทืองสีเหลืองอร่ามล้อมรอบ

ดอกปอเทืองบาน ณ หมู่บ้านรำแดง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว


นายอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร กล่าวว่า ปอเทืองในปีที่ 4 ของ อบต.รำแดง ปีนี้เราจะหว่านให้มีความสวยงามตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2558 เพราะว่า ทาง ททท.ได้ทำการประชาสัมพันธ์ โดยไปจัดทำในปฏิทินการท่องเที่ยว ปอเทืองต้องเดือนสิงหาคม สำหรับที่นี่ก็เป็นโซนใหม่ ที่ อบต.รำแดงของเราวางแผนออกแบบ เพื่อให้พี่น้องที่มาเที่ยวที่รำแดง ได้ชมปอเทืองตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2558

ดอกปอเทืองบาน ณ หมู่บ้านรำแดง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว


ตอนนี้ถ้ามาชมปอเทืองสามารถเข้ามาชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 แต่ในช่วงก่อนถึงวันที่ 15 สิงหาคม ในโซนที่ 2 คือโซนนี้ของบ้านป่าขวางจะมีความสวยงาม แต่หลังจากโซนนี้เริ่มโรยราไปเราจะมี โซนที่ใหม่ ซื่งโซนนั้นจะเป็นโซนที่จะทำพิธีเปิดงานเป็นทางการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นที่เดิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร กล่าว

ดอกปอเทืองบาน ณ หมู่บ้านรำแดง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว


สำหรับในปีหน้า เราจะผลิตเมล็ดเองที่นี่ เราจะเริ่มปลูกครั้งแรก เพื่อเอาเมล็ดในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณพฤษภาคม ต้นๆเราก็เก็บเมล็ดได้แล้วและปลายพฤษภาคม เราจะหว่านรุ่นใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ดอกปอเทืองบาน ณ หมู่บ้านรำแดง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว


อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจความสวยงามในรูปแบบของธรรมชาติ ก็ขอเชิญมาเที่ยวชมงานเทศกาลทุ่งปอเทืองบานที่รำแดง เราจะเปิดงานในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ท่านที่มีเวลา หากจะมาถ่ายภาพกับทุ่งปอเทืองก็มาได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 1 ปีมี 1 ครั้ง

ดอกปอเทืองบาน ณ หมู่บ้านรำแดง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว