ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายกฯ ตั้งรัฐมนตรี ก.วิทย์ คุมฐานข้อมูลน้ำ

2.23K 1.62K

นายกรัฐมนตรี มีคำสิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นั่งเป็นประธาน

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สนับสนุนการตัดสินใจ สั่งการในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งในสภาวะวิกฤติอย่างเป็นเอกภาพ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปี2534 โดยได้แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธาน พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมแผนที่ทหาร อธิบดีกรมต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมประชุมนัดแรกเร็วๆ นี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend