ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เปิดเนื้อหาสิทธิชุมชน ในร่างรัฐธรรมนูญ

1.55K 227

มีคำยืนยันมากจาก กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มสิทธิให้กับชุมชนในหลายมาตรา และถือว่ามากกว่ารัฐธรรมนูญในทุกฉบับที่ผ่านมา วันนี้จะพาไปดูกันว่าประชาชนจะได้สิทธิชุมชนในด้านไหนกันบ้าง

สิทธิชุมชนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการระบุชัดใน 5 มาตรา โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเนื้อหาส่วนที่เป็นสิทธิพลเมือง และหมวดที่ว่าด้วยการกระจายอำนาจ

มาตรา 62 : โครงการพัฒนาโดยรัฐ ต้องรับฟังความเห็นของชุมชนมาตรา 63 : ชุมชนมีสิทธิปกป้อง และมีส่วนร่วมในการจัดการท้องถิ่นมาตรา 64 : โครงการพัฒนาโดยรัฐ ต้องศึกษาถึงผลกระทบต่อชุมชนมาตรา 83 : รัฐต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นมาตรา 215 : ชุมชนมีสิทธิร่วมบริหารงานกับองค์กรท้องถิ่น

โดยรองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ยืนยันว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถือว่ามีพัฒนาการของสิทธิชุมชนที่ก้าวหน้าขึ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนจะมีสิทธิในการปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ร่างรัฐธรรมนูญยังได้เพิ่มเครื่องมือการประเมินผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ที่มีความเป็นอิสระ เป็นกลางและตามหลักวิชาการ รวมทั้งให้มีคณะกรรมการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ยกระดับให้มีกฎหมายรองรับแทนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนที่แล้วมา

คุณหมอ ชูชัย บอกว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติให้ชุมชน ที่นับรวมไปถึง ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่จะมีสิทธิปกป้อง และอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ประชาชนจะมีสิทธิร่วมกับชุมชนหรือร่วมกับรัฐในการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend