กรมป่าไม้ ทวงคืนเขาหัวโล้น นำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ และน่าน หลังพบการบุกรุกป่าในพื้นที่ 13 จังหวัด รวมพื้นที่ กว่า 8.6 ล้านไร่

อธิบดีกรมป่าไม้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ บอกว่า กรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเขาหัวโล้นในพื้นที่ต้นน้ำ 13 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด มีพื้นที่ถูกบุกรุกกว่า 8.6 ล้านไร่ จากผู้ที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าเขาหัวโล้นราว 8 แสนคน โดยจะเริ่มลงพื้นสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆให้รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศ ควบคู่กับ การเร่งสำรวจในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ การใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างละเอียด ตั้งเป้าทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนมามาร้อยละ 60 นำร่องในจังหวัดเชียงใหม่และน่าน โดยพบว่า จังหวัดเลย มีการบุกรุกสูงสุดร้อยละ 26 ของพื้นที่ป่ารองลงมา คือ จังหวัดน่าน มีการบุกรุกร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่า