ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

องคมนตรี เรียกร้องให้ ก.ต.ปลอดจากคนนอก 100 %

1.67K 814

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ แม้ว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะยอมปรับสัดส่วนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจาก 1 ใน 3 กลับไปใช้รูปแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 ล่าสุดองคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร ทำบันทึกถึงนายกรัฐมนตรีเป็นฉบับที่ 2 เรียกร้องให้ ก.ต.ต้องปลอดจากคนนอก 100 %

องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร และอดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทำบันทึกส่งถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ไม่ให้มีสัดส่วนบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. แม้แต่คนเดียว

ก่อนหน้านี้ เมื่อ 23 มิถุนายน คุณธานินทร์ ได้ทำบันทึกถึงนายกรัฐมนตรีฉบับหนึ่งแล้ว เพื่อคัดค้านเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปที่มีการเพิ่มสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าเป็นคณะกรรมการ ก.ต. เพราะเท่ากับเปิดทางให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงศาลยุติธรรม

บันทึกของ คุณธานินทร์ ระบุว่า แม้กรรมาธิการจะกลับไปใช้หลักการเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และ 2550 คือ ให้มีสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าไปเป็นคณะกรรมการ ก.ต. 2 คน จาก 15 คน ผ่านการคัดเลือกจากวุฒิสภา แต่เห็นว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้มีความบกพร่องผิดพลาด เพราะจริงๆ แล้วไม่ควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ก.ต.เลยแม้แต่คนเดียว เพราะจะเหมือนการนำบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์มาร่วมตรวจรักษาผู้ป่วย

ขณะที่วงการศาลยุติธรรมไทยพบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จากสถิติคดีที่คณะกรรมการ ก.ต.ลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาที่มีความผิดปี 2557 จำนวน 25 คน แม้จะเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้พิพากษาศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 4,418 คน แต่ก็เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ด้วยการทำให้ ก.ต.ปราศจากการถูกแทรกแซงจากภายนอก โดยเฉพาะจากฝ่ายการเมืองอย่างแท้จริง และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพตุลาการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend