ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มติทปอ. "ห้ามขายสุรา" ใกล้มหาวิทยาลัยระยะ 300 เมตร

2.24K 1.60K

(นพ.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมทปอ.ว่า ที่ประชุมหารือการณีที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตรนั้น ทปอ.เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อำนาจไปดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต ดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด และไม่ใช่แค่เพียงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น อยากให้สั่งห้ามไปถึงร้านคาราโอเกะ สนุกเกอร์ พนันบอล โคโยตี้ด้วย

ที่ประชุมมีมติร่วมกันด้วยว่าจะต่อต้าน ไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันอุดมศึกษาทุกชนิด รวมไปถึงการเลี้ยงรับรองผู้บริหารในสถาบันที่เคยมีการเสริฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี ไวน์ เป็นต้น ก็จะไม่มีโดยเด็ดขาด

ขณะเดียวกันอยากเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองร่วมกันรณรงค์เป็นภาคีเครือข่ายไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เพื่อสร้างให้เยาวชนเป็นคนดี และห่างไกลจากอบายมุข ศ.ดร.ประสาท กล่าว

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กล่าวอีกว่า เรื่องสำคัญที่มีการพูดคุยกันอีกเรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาเรื่องปฏิทินปีการศึกษา2559เกี่ยวกับการปิดเปิดภาคเรียนให้มีความสอดคล้องกับประเทศอาเซียนหลังมีการประกาศใช้ในช่วงปี2557 2559 เพื่อให้เป็นสากล แต่หากมีปัญหาที่ ทปอ.มองว่ามีผลกระทบมากกว่าผลที่ได้สามารถปรับแก้ไขได้ไม่ตายตัว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข ปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend