คาด "โอทอป มิดเยียร์" ยอดขายตามเป้า 600 ล้าน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ระบุงานโอทอป มิดเยียร์ 2015 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง 25-31 พ.ค.ผ่าน 4 วันมีผู้เข้าชมงานแล้วกว่า 2 แสนคน ยอดขายกว่า 327.21 ล้านบาท สินค้าโอทอปขายดี 3 อันดับแรก ประกอบด้วย กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายมียอดจำหน่าย 149 ล้านบาท รองลงมา คือ ของใช้ ของตกแต่ง ยอดขาย 54 ล้านบาท ส่วนอันดับ 3 คือ อาหาร 49 ล้านบาท คาดตลอดการจัดงาน จะสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายรวม 600 ล้านบาท และจะมีผู้เข้าร่วมชมงานรวม 400,000 คน