ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ตระกูลนักธุรกิจใหญ่ "โตทับเที่ยง" แตกร้าวหนัก

183.54K 7.09K
ตระกูลนักธุรกิจใหญ่ โตทับเที่ยง แตกร้าวหนัก

ตระกูล"โตทับเที่ยง"แตกหัก พี่ชายคนโต"สุธรรม"มีหนังสือขับ"สุรินทร์" น้องชายคนที่ 2 ออกจากตระกูล ให้เปลี่ยนนามสกุลภายใน 7 วัน

ตามที่ได้มีการแชร์หนังสือประกาศจากนายสุธรรม โตทับเที่ยง พี่ชายคนโตของตระกูล โตทับเที่ยงตระกูลนักธุรกิจอาหารกระป๋อง และโรงแรมระดับ 5 ดาว ของจังหวัดตรัง ทางไลน์ ที่มีไปถึงนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง กรรมการบริหารบริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือเสี่ยปุ้มปุ้ย และเจ้าของโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าไทย ไม่ให้นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง และครอบครัวสายตรงของนายสุรินทร์ ใช้นามสกุล โตทับเที่ยงต่อไป โดยหนังสือประกาศดังกล่าวมีใจความว่า ด้วยข้าพเจ้า นายสุธรรม โตทับเที่ยง เจ้าของนามสกุล โตทับเที่ยง และพี่น้องลูกหลานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้นามสกุล โตทับเที่ยง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องผู้ร่วมใช้นามสกุล มีความสุขความเจริญมาจนมีลูกหลาน 3 ช่วงอายุคนมาแล้ว

จวบจนประมาณปี 2556 นายสุรินทร์ กับพวกได้กระทำการอันเป็นปรปักษ์กับการที่พี่น้องผู้เกิดร่วมท้องร่วมใช้นามสกุล โตทับเที่ยง ทำให้พี่น้องเดือดร้อน ถูกดูถูกเกลียดชังจากผู้ที่ได้รู้เห็นปัญหาที่ นายสุรินทร์ กับพวกได้ก่อให้เกิดขึ้น ความรักและความปรองดองในหมู่พี่น้องต้องถูกทำลาย และเหตุผลสำคัญอีกมากมาย ด้วยเหตุและผลดังได้แถลงมาแล้ว ข้าพเจ้าและเครือญาติทุกคน จึงมีมติ ห้าม มิให้ นายสุริทร์ และครอบครัวสายตรงของนายสุรินทร์ ใช้ นามสกุล โตทับเที่ยง นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าจะได้ดำเนินการตามสิทธิเพื่อเพิกถอนการใช้นามสกุล โตทับเที่ยง ของนายสุรินทร์และครอบครัวสายตรงของนายสุรินทร์ ต่อไป ลงชื่อ นายสุธรรม โตทับเที่ยง ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

โดยหนังสือประกาศดังกล่าวได้มีการเผยแพร่กันอย่างรวดเร็วในสังคมออนไลน์ เนื่องจาก นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดตรัง และทั่วประเทศเป็นอย่างดี โดยมีบทบาทมากในภาคเอกชนจังหวัดตรัง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดตรัง และเป็นประธานหอการค้าจังหวัดตรังคนแรกจนถึง สมัยที่ 7 - พ.ศ. 2541 เป็นรองประธานหอการค้าไทย เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตรัง เป็นผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ทั้งงานวิวาห์ใต้สมุทร์ งานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง งานเทศกาลขนมเค้ก จนจังหวัดตรังเป็นที่รูจักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี

จนกระทั้งมาเกิดความขัดแย้งกับพี่น้องในตระกูล โตทับเที่ยง ในเรื่องผลประโยชน์ในธุริจ ทั้งอาหารกระป๋อง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มโรงแรมธรรมรินท์ธนา จ.ตรัง และล่าสุดธุรกิจอสังหาริมทรัย์ จนสร้างความร้าวฉานเกิดขึ้นในตระกูล ในที่สุด นายสุธรรม โตทับเที่ยง ในฐานะพี่ชายคนโตของตระกูลและเป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้งนามสกุล โตทับเที่ยง ประกาศ ห้าม มิให้ นายสุรินทร์ และครอบครัวสายตรงของนายสุรินทร์ ใช้ นามสกุล โตทับเที่ยง นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ โดยหนังสือฉบับจริงส่งถึงนายสุริทร์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา จากหนังสือประกาศดังกล่าว เมื่อผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังแหล่งข่าวซึ่งใกล้ชิดตระกูลโตทับเที่ยงต่างก็กล่าวยอมรับว่า ประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ส่วนรายละเอียดจะต้องสอบถามจากนายสุธรรมซึ่งเป็นผู้ออกประกาศดังกล่าว โดยขณะนี้นายสุธรรมเดินทางไปต่างประเทศ

ล่าสุด ในวันเดียวกัน วานนี้ (28 พค.) ทางด้านนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้มอบหมายให้ทนายความทำหนังสือไปถึงนายสุธรรม โตทับเที่ยง เพื่อขอให้ยุติการกระดำดังกล่าว บอกว่าเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต กรณีขอให้เปลี่ยนนามสกุล โดยรายละเอียดของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่นายสุธรรมและพี่น้องร่วมสายโลหิต มีมติร่วมกัน ไม่ประสงค์ให้คุณสุรินทร์และครอบครัวสายตรงใช้นามสกุลโตทับเที่ยงต่อไป โดยขอให้เปลี่ยนการใช้นามสกุลโตทับเที่ยง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยกล่าวหาว่า นายสุรินทร์กระทำการเป็นปรปักษ์กับพี่น้องร่วมใช้นามสกุล ขอยืนยันไปถึงนายสุธรรมและพี่น้องร่วมใช้นามสกุลทุกคนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณสุรินทร์ฯได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปกป้องธุรกิจที่ครอบครัวโตทับเที่ยงมีส่วนเกี่ยวข้อง กับทั้งให้เกียรติและเคารพรักพี่น้องร่วมสายโลหิตทุกคนมาโดยตลอด

ดังนั้น คุณสุรินทร์ฯ จึงไม่อาจยอมรับในข้อเรียกร้องดังกล่าวที่ให้เปลี่ยนนามสกุลได้ อนึ่ง คุณสุรินทร์ฯทราบมาว่า ได้มีการนำจดหมายฉบับที่อ้างถึงเผยแพร่ต่อพนักงานของ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง ทั้งเป็นการเผยแพร่โดยใช้เอกสารและเป็นการนำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในประกาศที่ทำให้คุณสุรินทร์ฯและครอบครัวเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง คุณสุรืนทร์ฯจึงขอให้นายสุธรรมและผู้เกี่ยวข้องยุติการดำเนินการในทันที มิฉะนั้นจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากับนายสุธรรมและผู้เกี่ยวข้องต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend