ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

สำนักพุทธนัด 9 หน่วยงาน ถกเก็บภาษีพระ

3.92K 1.39K

สำนักพุทธนัด 9 หน่วยงาน ถกข้อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรณีการเก็บภาษีพระในวันที่ 10 มิ.ย.นี้เพื่อสรุปแนวทางเสนอต่อรัฐบาลภายในวันที่ 11มิถุนายนนี้

ผู้อำนวย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นายพนม ศรศิลป์ บอกว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งข้อเสนอในการปฏิรูปพุทศาสนา ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ที่เสนอให้มีการออกกฎหมายเก็บภาษีพระที่มีรายได้ 2 เกินหมื่นบาทต่อเดือน รวมทั้งเก็บภาษีวัดที่สร้างวัตถุมงคลในเชิงพุทธพาณิชย์และให้หมุนเวียนตำแหน่งเจ้าอาวาสโดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปีไม่เกิน 2 วาระรวม 10 ปี

โดยในเรื่องนี้ สำนักพุทธศาสนาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงานเช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อสรุปแนวทางเสนอต่อรัฐบาลภายในวันที่ 11 มิถุนายนนี้

ส่วนมหาเถรสมาคมได้รายงานว่ามีมติแต่งตั้งผู้แทนจำนวน 3 รูป ได้แก่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระพรหมมุนี(สุชิน อัคคชิโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและพระพรหมโมลี(สุชาติ ธัมมรตโน)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเข้าไปร่วมศึกษาประเด็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของสปช.

สำหรับการเก็บภาษีพระนั้นในปัจจุบันมีพระที่มีตำแหน่งการปกครองทางสงฆ์หรือพระสังฆาธิการจะได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือเงินนิตยภัต (นิ-ตะ-ยะ-ภัต ) ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลถวายเพื่อเป็นค่าภัตตาหาร เช่น เจ้าอาวาสได้เดือนละ 1,600 บาท เจ้าคณะจังหวัดได้เดือนละ 6,000 บาท

การเก็บภาษีพระจึงต้องร่วมกันพิจารณาว่าสมควหรือไม่เพราะจะคิดภาษีจากเงินเงินนิตยภัตหรือไม่ รวมถึงเงินจากญาติโยมถวายเป็นปัจจัยจะประเมินรายได้อย่างไร เพราะรายได้ส่วนใหญ่ของพระจะนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของวัดเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ซ่อมกุฏิ โบสถ์ วิหาร

ส่วนการเก็บภาษีวัดที่สร้างวัตถุมงคลในเชิงพุทธพาณิชย์นั้น ผุ้อำนวยการสำนักพุทธบอกว่า ที่ผ่านมาวัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อตอบแทนพุทธศาสนิกชนที่บริจาคปัจจัยในการซ่อมกุฏิ โบสถ์ พัฒนาสาธารณูปโภคภายในวัด จึงต้องดูในแง่กฎหมายภาษีว่ามีกำหนดไว้หรือไม่ หากมีทางวัดก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ขณะที่การหมุนเวียนตำแหน่งเจ้าอาวาสคราวละ 5 ปีไม่เกิน 2 วาระรวม 10 ปีนั้น ปัจจุบันมีกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 ว่าด้วยการถอดถอนแต่งตั้งพระสังฆาธิการกำกับดูแลอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งมักจะมาพระที่ชาวบ้านในพื้นที่ศรัทธา มากกว่าเรื่องอื่นๆ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend