"สหรัฐฯ"พลาดส่งเชื้อ "แอนแทรกซ์" มีชีวิตไปเกาหลีใต้

กองทัพสหรัฐฯได้ส่งเชื้อแอนแทร็กซ์ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียร้ายแรงที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์ไปยังห้องทดลองในสหรัฐฯรวมถึงฐานทัพอากาศสหรัฐฯในเกาหลีใต้ แต่กลับเกิดความผิดพลาดเมื่อเชื้อโรคเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อ