ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

REIT ทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่คุ้มค่า

15.99K 0
REIT ทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่คุ้มค่า

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Investment Trusts : REITs หรือ รีทส์

เป็นกองประเภท ทรัสต์ หรือกองทรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้ในทุกประเภทของอสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าการฝากเงินในตลาดเงินทั่วไปมีผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษี ระยะเวลาการลงทุนเป็นแบบระยะกลางหรือยาวตามสินทรัพย์ที่ไปลงทุน แต่มีสภาพคล่องสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ในตลาดรองซึ่งการซื้อขายที่คึกคักจะเป็นเป็นผลดีกับนักลงทุนทั้งในแง่ ความสะดวกในการซื้อขายและเสถียรภาพราคาในตลาดการซื้อขายเปลี่ยนมืออีกด้วยโดยการลงทุนใน REITในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นมักจะเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้จากค่าเช่าและการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เช่น ห้างสรรพสินค้าโรงแรม โรงงาน และคลังสินค้า โดยอัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์จะมีลักษณะค่อนข้างแน่นอน ไม่หวือหวา เพราะการเติบโตหลักๆจะมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในการลงทุนรวมถึงการลงทุนเพิ่มตั้งแต่ การซื้อที่ดินเปล่า พัฒนาก่อสร้าง และนำทรัพย์สินออกจำหน่ายนอกจากนี้ REIT ยังมีข้อดีหลายอย่าง เช่น REIT บริหารโดย ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุนกอง REIT สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายประเภทและสามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศได้ด้วย นอกจากนี้ REIT ยังสามารถกู้มาลงทุนได้ไม่เกิน35% ของ Total Asset และถ้ามีการจัดอันดับว่าREIT นั้นมีคุณภาพผ่านระดับ Investment Grade ขึ้นไป ก็สามารถกู้ได้ถึง 60% ซึ่งประเด็นนี้ ทำให้ REITมีโอกาสในการขยายธุรกิจสูงส่งผลดีในต่อการบริหารผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาวได้สูง ลัษณะกองทุนของ REIT จึงเหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวที่เน้นรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลแบบมั่นคงได้ผลตอบแทนในระยะยาวแบบสม่ำเสมอ ไม่ใช่นักลงทุนกลุ่มเก็งกำไรในระยะสั้นREIT โอกาสทองของการลงทุนในยุคดอกเบี้ยขาลงในภาวะตลาดเงินมีผลตอบแทนในระดับต่ำเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินอยู่ในภาวะขาลงหลังคณะกรรมการดอกเบี้ยนโยบายบายของแบงก์ชาติได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนในปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้ดอกเบี้ยในตลาดเงินปรับตัวลงตามอย่างสอดคล้องดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการเลือกหาการลงทุนที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง อย่างกอง REITที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากและตราสารในตลาดเงินบางประเภทเพราะมีผลตอบแทนที่คงที่และสม่ำเสมอจากการเก็บค่าเช่าและการบริหารสินทรัพย์นอกจากนี้ยังไม่มีความผันผวนเหมือนกับการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยแต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกอง REIT ให้ดีและถ่องแท้ก่อนการลงทุน

AMATA REIT อมตะซัมมิทโกรทรีทการลงทุนทางเลือกที่มีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอ AMATASUMMIT GROWTH REIT เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บค่าเช่าและนำมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่นักลงทุนโดยอมตะจะลงทุนในโรงงานให้เช่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่ระยองโรงงานให้เช่าจำนวน 88 โรงที่มีผู้เช่าระยะยาวและเช่าต่อเนื่องซึ่งทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้นักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอโดยมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วมีนักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

จุดเด่นของ AMATA REIT1.ทรัพย์สินตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอยู่ในทำเลที่ตั้งของบริษัทต่างชาติมากมายตั้งอยู่ในบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสสตร์ทางธุรกิจ2.โอกาสเติบโตจากการให้สิทธิ์ในการลงทุนที่ได้เปรียบ ทั้งการลงทุนก่อน Rightto Invest และสิทธิ์ที่จะปฏิเสทก่อน Right of first refusal สำหรับกองทรัสต์ในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากบจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ในกรณีจะซื้อขายทรัพย์สินนั้นๆ 3.บริหารงานโดยผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและมีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินและรกิจโรงงานให้เช่าในประเทศไทยเป็นอย่างดี4.การสนับสนุนหาผู้เช่าและแนะนำคู่ค้าาในอนาคตของกลุ่มอมตะและกลุ่มซัมมิทให้มาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ '5.ผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งผู้เช่าอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งทำให้ผลกระทบจากการตกต่ำลงในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไม่มากผู้เช่าเป็นผู้ผลติสินค้าวัตถุดิบส่งให้บริษัทขนาดใหญ่ทำให้ผู้เช่าส่วนมากมีความมั่งคงและต่อเนื่อง6.ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยซึ่งมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางอาเซียนและในประเทศไทยด้วยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางในเขตภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทยด้วยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจึงมีความน่าสนใจสำหรับบริษัทต่างชาติในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตซึ่งจะก่อให้เกิผลดีต่อธุรกิจนิคมอุถสาหกรรมและโรงงานให้เช่า

  • ร่วมลงทุนกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ากับธุรกิจโรงงานให้เช่าอมตะ AMATA REIT ได้จากตัวแทนจำหน่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยธนาคารธนชาติ
  • ธนาคารยูโอบี
  • บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส

ระยะเวลาเสนอขายคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือ www.amatareit.com


เรื่องโดย KBank | ภาพโดย KBank
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend