ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงคุ้มครอง "แจ๋ว"ทำงานบ้าน

4.02K 696

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2555 นายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน(รง.)ได้ออกกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14(พ.ศ.2555) ซึ่งออกตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบ ธุรกิจรวมอยู่ด้วย ซึ่งทำให้คนรับใช้ตามบ้านที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาทำความสะอาด ใดๆได้รับการคุ้มครองโดยกฎกระทรวงนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อ วันที่ 9 พ.ย.2555

อธิบดีกสร. กล่าวอีกว่า กฎกระทรวงข้างต้นเริ่มมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาโดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่คนรับ ใช้ตามบ้านซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาทำความสะอาด จะได้รับความคุ้มครอง 7 ข้อได้แก่

1.ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.นายจ้างต้องกำหนดวันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่งรวมถึงวันแรงงานแห่งชาติด้วย และหากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างหยุดเป็นวัน หยุดชดเชยเพิ่มอีก 1 วัน

3.ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปิ ปีละไม่เกิน 6 วันทำงาน

4.ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้และหากลา 3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถขอใบรับรองยืนยันจ้างลูกจ้างได้

5.กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่เด็กโดยตรง และต้องแจ้งแก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ด้วย

6. ลูกจ้างที่ทำงานในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าทำงานในวันหยุดด้วย

และ7.ลูกจ้าง ต้องได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยโดยไม่เกิน 30 วันทำงาน

" กฎกระทรวงฉบับนี้ทำให้คนรับใช้ตามบ้านที่ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทรับเหมาทำ ความสะอาด ได้รับความคุ้มครองใน 7 ข้อข้างต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ออกกฎกระทรวงฉบับนี้คนรับใช้ตามบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองใน 7 ข้อนี้ ทั้งนี้ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติจะมีโทษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น หากนายจ้างไม่กำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือไม่ให้ค่าจ้างคนรับใช้ในวันที่ลาป่วย จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้คนรับใช้ที่ทำงานในวันหยุดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ " นายปกรณ์ กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend