ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

สศช.ชี้ภาวะสังคม หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น

692 0

สศช.เผยภาวะสังคมไทย ไตรมาสแรก ปี 58 การมีงานทำลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย การก่อหนี้สินภาคครัวเรือนและการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตสูงขึ้น

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2558 ว่า การมีงานทำลดลงร้อยละ 0.5 เนื่องจากภัยแล้ง ประกอบกับเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และการยุติการจำนำข้าว ทำให้ผู้มีงานทำภาคเกษตรลดลงร้อยละ 4.4 สำหรับการจ้างงานภาคนอกการเกษตร (ภาคธุรกิจเอกชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ตามการฟื้นตัวของภาคการผลิต ก่อสร้าง โรงแรมและร้านอาหาร

ขณะที่ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสแรก ปี 2557 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.89 ส่วนไตรมาสแรกปี 2558 อัตราการว่างงานอยู่ร้อยละ 0.94 โดยชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย 41.7 ชั่วโมงต่อคนต่อสัปดาห์ ต่ำสุดในช่วง 9 ไตรมาส และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้วลดลง ร้อยละ 2.2 แต่ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไม่รวมค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หักด้วยเงินเฟ้อแล้วเพิ่มขึ้นร้อย 4.6

สำหรับการก่อหนี้สินครัวเรือน ยอดค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 แต่สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ลดลงต่อเนื่อง เพราะมีการปล่อยสินเชื่อไปก่อนหน้านี้ช่วงมีมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ทำให้เกิดความต้องการซื้อเกินความเป็นจริง การผิดชำระหนี้ทั้งสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อภายใต้การกำกับ และบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 สินเชื่อภายใต้การกำกับผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 และยอดค้างชำระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22

โดยนางชุตินาฏ บอกว่าประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปในระยะนี้ อันดับแรกจึงเป็นคุณภาพชีวิตแรงงานอันเนื่องมาจากผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ และการเร่งรัดการแก้ไขปัญหนี้สินครัวเรือน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend