ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

นักวิชาการ จี้รัฐทบทวน "แลนด์มาร์กเจ้าพระยา"

1.87K 310

ภาคีพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วอนรัฐบาลทบทวนรูปแบบโครงการพัฒนาริมแม่น้ำ ห่วงผลกระทบภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม การไหลระบายของน้ำ วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน พร้อมทำประชาพิจารณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ

ภาคีพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา(พพพ.)ประกอบด้วยนักวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้านผังเมืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโลกสีเขียว สมาคมอิโคโมสไทย เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ธนบุรีและเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้ร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะที่ 1ระยะทาง 14 กิโลเมตร

โดยหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะตัวแทนภาคีฯ ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ บอกว่าภาคีฯ ไม่ได้คัดค้านโครงการ แต่อยากให้มีการทบทวนรูปแบบของโครงการ

ดังนี้ 1.โครงสร้างมีขนาดกว้างถึง 19.50 เมตร และเป็นพื้นที่ดาดแข็งขนาดใหญ่ จะสร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา อุทกศาสตร์ของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแน่นอน และไม่สามารถหวนคืนได้

2.มีรูปแบบมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียว ตลอดความยาวสองฝั่งในบริเวณที่จะทำการก่อสร้างทั้งหมด 14 กิโลเมตร ขาดความเชื่อมโยงต่อภูมิสัณฐานของตลิ่ง โครงข่ายการสัญจรของเมือง รวมทั้งรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ริมแม่น้ำที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะบางบริเวณเป็นวัดและชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์

3.ขาดการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ และการวิเคราะห์งบประมาณอย่างเหมาะสม

4.ขาดกระบวนการการสำรวจความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ ที่จะนำไปสู่การสร้างข้อเสนอรูปแบบของโครงการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งในระดับพื้นที่โดยรอบและในระดับเมืองอย่างแท้จรืง ที่จะสามารถสร้างความหวงแหน และเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะริมน้ำของโครงการในระยะยาวได้

ภาคีจึงขอเสนอให้รัฐบาลทบทวนรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบอย่างระเอียดรอบคอบตามข้อเสนอภาคี รวมทั้งกำหนดกระบวนการการทำงาน ตลอดจนการศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งก่อน รวมถึง ควรจะต้องมีการประชาพิจารณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend