"ไอเอส" ยึดเมืองโบราณในซีเรีย

กลุ่มไอเอส ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุ นับตั้งแต่ประกาศตั้งรัฐคอลิฟะฮ์ เมื่อปีที่แล้ว ได้บุกเข้าสู่เมืองพัลไมราโดยการเดินเท้า หลังตีฝ่าแนวรบมาจากทางเหนือ แต่ยังไม่แน่ชัดว่า พวกเขาไปถึงบริเวณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแล้วหรือไม่ ซึ่งบริเวณนี้มี ทั้งวิหารโบราณและแนวเสาหิน รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้เคียงที่เป็นที่สะสมวัตถุโบราณล้ำค่า