"ทอท." อนุมัติพัฒนาสุวรรณภูมิ เฟส 2

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. นิตินัย ศิริสมรรถการ บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวันนี้ มีมติให้ปรับแนวทางดำเนินงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคมใน 3 ส่วน นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาทางวิ่ง หรือ รันเวย์ที่ 3