ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ช่วยเด็กด้อยโอกาส

5.83K 7.12K
มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ช่วยเด็กด้อยโอกาส

หากมีคำกล่าวที่ว่า การศึกษาคือการทุน คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วคนที่ไม่มีทุนจะได้รับการศึกษาอย่างไร? นี่สะท้อนความเหลือมล้ำด้านการศึกษาได้อย่างชัดเจน ผู้ที่มีฐานะทางการเงิน นอกจากจะส่งลูกเรียนในโรงเรียนดีดีแล้ว ยังส่งเสริมการเรียนกวดวิชา สนับสนุนการการศึกษาแก่บุตรหลานอย่างเต็มที่ ในขณะที่เด็กบางคนที่ครอบครัวฐานะยากจนแม้จะเรียนในระบบก็ยังยาก ด้วยภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ค่าขนมที่ต้องส่งให้ลูกไปโรงเรียนทุกวัน

แม้จะมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การช่วยเหลือดูแลเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ แต่ก็ไม่พอเพียงกับจำนวนเด็กด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นทุกวัน 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นหนึ่งในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

ย้อนไปเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจารึกตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้จากการจำหน่ายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนเริ่มต้นสำหรับ ทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 มูลนิธิได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา โดยใช้เงินดอกผลจากกองทุน นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนนั้นคัดเลือกจากนักเรียนและนักศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีผลการเรียนดี

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ในฐานะเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยถึงการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ว่า นับแต่เริ่มต้นในนาม ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้ทำงานด้านมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์เรียนต่อ จนกระทั่งถึงปีที่แล้ว มอบทุนไปแล้ว 18,540 ทุน เป็นเงินกว่า 153 ล้านบาท โดยรายได้กองทุนนับแต่แรกเริ่มนั้น มาจากรายได้จากการจำหน่ายพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นหลัก ร่วมกับเงินบริจาคสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา และจะรวมถึงรายได้จากการจำหน่าย นามานุกรมวรรณคดีไทย ที่อยู่ระหว่างทรงรวบรวมคำอธิบายวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จำนวน 296 เรื่อง

เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสได้ผ่านการซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ติดต่อสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โทรศัพท์ 02-282-6511, 02-281-3921


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend