ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

กรมศิลป์เตรียมตั้งรับ อนุรักษ์โบราณสถานจมน้ำ

3.83K 45
กรมศิลป์เตรียมตั้งรับ อนุรักษ์โบราณสถานจมน้ำ

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กองทุนโบราณสถานโลก ได้ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นักโบราณคดี จากทั่วโลก โดย สหรัฐอเมริกา ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ มาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมศึกษาโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

หลังจากประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ทั้งยังจะมาช่วยพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีในงานมรดกวัฒนธรรมในการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สแกน 3 มิติ และมีการเก็บรายละเอียดของวัดไชยวัฒนาราม ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งระเบียงคต ปูนปั้น ก่ออิฐถือปูน ฝ้าเพดาน ที่มีการลงรักปิดทอง รวมทั้ง พระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆ โดยจะมีการศึกษาและ กำหนดแนวทางการอนุรักษ์ร่วมกัน ว่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้าง หลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งมีต้นเหตุ จากความชื้น เชื้อรา หรือ การเสื่อมสภาพของปูนปั้น

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้จะเป็นต้นแบบการบูรณะเพื่อขยายผลสู่โบราณสถานอื่นๆ ทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม เพราะ ในทุกปี จะมีโบราณสถานได้รับความเสียหายจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมหาวิธีการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก โบราณสถานในประเทศไทย มี อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ โบราณสถานที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ ก็จะต้องมีการอนุรักษ์เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้ ขณะที่โบราณสถานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ก็จะเป็นการอนุรักษ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาข้อแตกต่างของการดำเนินการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กรมศิลปากร จะทำความเข้าใจ กับ กองทุนโบราณสถาน เพื่อกำหนดข้อศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และลงรายละเอียดการปฏิบัติ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บูรณะอย่างตรงจุด ยกตัวอย่างเช่น ความชื้นหรือ เชื้อราที่ ทำลายโบราณสถาน หากใช้สารเคมีเคลือบเจดีย์ต่างๆ ก็อาจจะไปสกัดกั้น ความชื้นที่ระเหยตามธรรมชาติไม่ได้ ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากรพยายามที่จะเข้าไปศึกษาโบราณสถานในสาธารณรัฐประชาชนลาว ด้วยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการร่วมกัน เนื่องจากมีโบราณสถานที่มีรูปแบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนเหมือนกับไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการบูรณะของทั้ง 2 ประเทศนายบวรเวท กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend