สปส.ควัก 5.9 พันล้าน ซื้อหุ้นบางจาก 164 ล้านหุ้น

สปส.ลงทุน 5.9 พันล้าน ซื้อหุ้นบริษัทบางจากกว่า 164 ล้านหุ้น มีสัดส่วนถือครองหุ้นกว่าร้อยละ 11 ยืนยันซื้อหุ้นอย่างโปร่งใส ผ่านตลาดหลักทรัพย์

นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) เปิดเผยว่า สำนักบริหารการลงทุนของ สปส.ได้รายงานความคืบหน้าการเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

โดยได้มีการแจ้งซื้อหุ้นไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 และได้ดำเนินการจ่ายเงินซื้อหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นจำนวนกว่า 164 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 36 บาท รวมวงเงินซื้อหุ้นทั้งหมด กว่า 5,930 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 11.96

ซึ่งได้ดำเนินการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลักษณะบิ๊กล็อต และจ่ายค่าธรรมเนียมกว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้ สปส.ได้รายงานการซื้อหุ้นบริษัทบางจากต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์(ก.ล.ต.)ไปแล้ว

ประธานคณะกรรมการประกันสังคม ยืนยันว่าการดำเนินการซื้อหุ้นบริษัทบางจากเป็นไปอย่างโปร่งใส ผ่านกระบวนการและขั้นตอนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดไว้ ส่วนสาเหตุที่เลือกหุ้นบริษัทบางจาก เพราะเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงสูงและได้ผลตอบแทนที่ดี มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยได้รายงานเรื่องนี้ต่อพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว