ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

กสร.เร่งออกกฎหมายลูก รับ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล

1.41K 481

กสร.เร่งยกร่างกฎหมายลูก 15 ฉบับของ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล เน้นคุ้มครองการจ้างงาน ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานเร่งจัดทำกฎหมายลูกเพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.....คู่ขนานไปกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานมีร่างกฎหมายลูกที่ต้องจัดทำทั้งหมด 34 ฉบับ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นร่างกฎหมายลูกที่ กสร.จะต้องจัดทำ 15 ฉบับ

สำหรับกฎหมายลูกทั้ง 15 ฉบับที่ กสร.ต้องยกร่างขึ้นนั้น เป็นประกาศกระทรวงเรื่องงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนประจำเรือ ประกาศข้อตกลงการจ้างงาน ประกาศเรื่องสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง ประกาศเรื่องเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินที่สามารถบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือบอกไม่เกิน 7 วัน และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการระงับพิพาท การปิดงาน การนัดหยุดงาน การกระทำอันไม่เป็นธรรม

เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.....กำหนดเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างเจ้าของเรือและคนประจำเรือ โดยกำหนดคุณสมบัติของคนเรือ มาตรฐานขั้นต่ำในการจ้าง การใช้แรงงาน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่คนประจำเรือพึงได้รับเพื่อให้คนประจำเรือมีความมั่นคงในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานและได้รับค่าตอบแทนตามสมควร โดย กสร.จะเร่งยกร่างกฎหมายต่างๆ ให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.เมื่อมีการบังคับใช้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend