ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศคุ้มครองถนนเชียงใหม่-ลำพูน อนุรักษ์ยางนา-ต้นขี้เหล็กสมัยร.5

7.34K 3.24K
ประกาศคุ้มครองถนนเชียงใหม่-ลำพูน อนุรักษ์ยางนา-ต้นขี้เหล็กสมัยร.5

กระทรวงทรัพย์ประกาศคุ้มครองทางหลวงสาย 106 (เชียงใหม่-ลำพูน) อนุรักษ์ยางนา-ต้นขี้เหล็กสมัยร.5 หลังพบถูกบุกรุกจาก2พันต้นเหลือแค่ไม่ถึงพัน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม (สผ.) นายเกษมสันต์ จิณณวาโส บอกว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคมนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้ลงนามประกาศกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลนางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และองที่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ถึงเป็นพื้นที่ประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมล่าสุดภายใต้กฎหมายมาตรา 45 ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2535 โเยครอบคลุมพื้นที่รวม27.25ตารางกิโลเมตร

นายเกษมสันต์ บอกว่า สำหรับพื้นที่ดังกล่าวสำหรับการประกาศพื้นที่คุ้มครองครอบคลุมบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 หรือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนซึ่งถือเป็นถนนที่มีคุณค่าและความสำคัญทางประวัติ

ศาสตร์มาเกือบ 200 ปีมีความโดดเด่น เนื่องจากมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้แบบอย่างมาจากยุโรปในการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะมีต้นยางนาที่เดิมมีมากกว่า2,000ต้น มีอายุเกิน100ปีแต่ขณะนี้เหลือเพียงแค่ 995 ต้นและอยู่ในภาวะวิกฤติมากจากการพัฒนาการบุกรุกจากปรับปรุง การติดป้ายโฆษณาตามต้นไม้เป็นต้น ส่วนต้นขี้เหล็กในพื้นที่จังหวัดลำพูนเหลือเพียง138ต้นเท่านั่น

ดังนั้น ทางสำนักงานฯจึงเสนอประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมครอบคลุมจากจุดศูนย์กลางถนนสาย106 ออกไปด้านละ50เมตร เริ่มจากลำเหมืองพญาคำอ.เมือง เชียงใหม่จนถึงสุดเขตต.อุโมงค์อ.เมืองลำพูนโดยมีข้อห้ามแนบท้ายรวม 14 ข้อเช่น ห้ามกระทำกิจการที่จะเกิดอันตรายต่อต้นยางนา ต้นขี้เหล็ก กำหนดความสูงของอาคารต้องไม่มีหน้าอาคารเกิน 36 เมตร ห้ามทำกิจกรรมบรรจุก๊าซและเชื้อเพลิง ติดป้ายหรือออกประกาศบริเวณต้นไม้ และประกาศคุ่มครองระยะเวลา5ปีโดยมีคณะกรรมการกำกับและติดตามระดับจังหวัด

กระทรวงทรัพย์ ประกาศคุ้มครองทางหลวงสาย106 (เชียงใหม่-ลำพูน) อนุรักษ์ยางนา ต้นขี้เหล็กสมัยรัชกาล 5 หลังพบถูกบุกรุกจาก2 พันต้นเหลือแค่ไม่ถึงพันต้น ชี้เป็นผลกระทบจากการพัฒนา ติดป้ายตอกหมุดบนต้น เทน้ำร้อนราด เจอต้นอาการร่อแร่ยืนต้นตายอีกเกือบ 10ต้น จนต้องใช้กฎหมายมาตรา45 ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2535 โเยครอบคลุมพื้นที่รวม 27.25ตารางกิโลเมตร


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend