ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

ปทุมธานี - ภาคเอกชนปล่อยพันธุ์ปลา สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 600,000 ตัว

1.02K 1.00K
ปทุมธานี - ภาคเอกชนปล่อยพันธุ์ปลา สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 600,000 ตัว

ปทุมธานี - เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พ.ค.58 นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การจังหวัดปทุมธานี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายอนันต์ เภตรา ประธานบริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป นายแพทย์ประสิทธ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นายภาค วราธนานันท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการปล่อยปลา600,000 ตัวสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดยมี พระเทพรัตนสธุี เจ้าอาวาสวดัเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทมุธานีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจงัหวดัปทมุธานี ร่วมกันปล่อยปลาพื้นเมืองหรือปลาท้องถิ่นลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยพร้อมเพรียงกันบริเวณเชิงสะพานปทมุธานี1ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ด้านนายอนันต์ เภตรา ประธานบริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป กล่าวว่า เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปีที่69และวโรกาสที่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พระชนมายุ60พรรษา ประชาชนชาวจังหวัดปทมุธานีมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้น จังหวัดปทมุธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดัปทมุธานี โรงพยาบาลปทมุธานีและบริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป ร่วมกันปลอ่ยปลา 600,000ตัว

ซึ่งเป็นปลาชะโอนหรือปลาเนื้ออ่อน ปลายี่สก และปลาตะเพียน เป็นพันธุ์ปลาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ถวายเป็นพระราชกศุล เพื่อให้ทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญ แก่ปวงชนชาวไทยสืบไป รวมทั้งเป็นการคืนความอดุมสมบรูณ์ แก่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชาวปทมุธานีมายาวนาน.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend