ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

นักวิชาการเสนอ แยกเหยื่อค้ามนุษย์ให้ชัดเจน

806 170

นักวิชาการเสนอรัฐ แยกเหยื่อค้ามนุษย์แรงงานประมงให้ชัดเจน ชี้ต้องเปิดช่องทางร้องเรียนให้แรงงานเข้าถึง

วันนี้ (15 พ.ค.) ในเวทีเสวนาเรื่อง ทางออกประมงทะเลไทยกับปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งจัดโดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีทั้งภาคเอกชน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

นางสุภางค์ จันทวานิช ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา เปิดเผยข้อมูลการวิจัยพบว่า แรงงานไทยที่ถูกพบที่เกาะต่างๆ ในอินโดนีเซียร้อยละ17 จากจำนวน 596 รายเข้าข่ายเป็นเหยื่อขบวนการการค้ามนุษย์ มองว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินคดีกับนายหน้าทั้งทางอาญาและทางแพ่งอย่างเข้มงวด ที่สำคัญต้องแยกแรงงานบังคับซึ่งเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ทั้งไทยและต่างด้าวออกมาให้ชัดเจน

นอกจากนี้จะต้องทำให้แรงงานต่างด้าวในงานประมงเข้ามาสู่ระบบทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมาย อีกทั้งไทยควรให้สัตยาบัน อนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยหลักการรวมตัวและเจรจาต่อรอง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิในการตั้งสมาคมตัวแทนแรงงานเพื่อให้สามารถเจรจาต่อรองกับนายจ้างได้

รวมทั้งรัฐต้องมีระบบให้แรงงานสามารถร้องเรียนได้โดยตรง เพราะที่ผ่านมาพบว่าแรงงานร้อยละ 61.7 ไม่เคยเข้ามาร้องเรียน มีแรงงานเข้ามาร้องเรียนเพียงร้อยละ 5.2 เท่านั้น โดยสาเหตุไม่ร้องเรียยเพราะไม่อยากมีปัญหาร้อยละ 14.1 และอีกร้อยละ 5.5 ไม่รู้วิธีร้องเรียน

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ บอกว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีการผลักดันกฎกระทรวงแรงงานคุ้มครองแรงงานในงานประทงทะเล พ.ศ.2557 ซึ่งประกาศใช้ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการบังคับใช้ การทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend