ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

"บอร์ดน้ำ" เร่งผลักดัน โครงการจัดการน้ำ

2.09K 2.58K

บอร์ดน้ำ เร่งเดินหน้าโครงการจัดการน้ำต่างๆตามร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรน้ำ ปี 2558 - 2569 เน้น เร่งแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่มี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้เห็นชอบเดินหน้าร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรน้ำ ปี 2558 - 2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้โครงการต่างๆในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการติดตามเม็ดเงินลงทุนในโครงการน้ำต่างๆตั้งแต่ปี 2557-2558 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งจะแยกการทำงานออกเป็น 6 หมวด คือ  การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ/ป้องกันการเซาะ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการ โดยเน้นแก้ปัญหาเร่งด่วนการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อให้ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงทั่วถึงภายในปี 2560 ส่วนปี 2564 จะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่งน้ำต่างๆให้ใช้งานได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ภาพรวมทุกหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำทำงานได้ก้าวหน้าตามแผนที่วางไว้ได้ดี โดยโครงการจัดการน้ำปี 2557 คืบหน้าเกินกว่าร้อยละ 50 ส่วนโครงการจัดการน้ำปี 2558 อยู่ระหว่างดำเนินการคืบหน้าเกินกว่าร้อยละ 50 เช่นกัน รวมกว่า 19,000 โครงการ ยกเว้นบางโครงการที่มีความซ้ำซ้อนได้เร่งรัดให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้กำชับเรื่องการจัดสรรเงินกู้และเงินจากงบกลางปี 2558 ให้รอบคอบในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ รวมทั้ง ทำให้งานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยจะมีการประเมินการทำงานทุก 3 เดือน แล้วรายงานความคืบหน้าการทำงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับทราบ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend