ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ธปท.แจงแนวทาง Nano Finance

1.37K 3

หลังจากกระทรวงการคลังออกหนังสืออนุญาต ให้ผู้ประกอบธุรกิจ Nano Finance ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตแล้ว 5 ราย วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาซักซ้อมความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่ต้องปฏิบัติ

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รณดล นุ่มนนท์ บอกว่า วันนี้ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมด มาชี้แจงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล ตลอดจนช่องทางในการติดต่อประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยสาระสำคัญ คือ 1. ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดดำเนินธุรกิจภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 2. เรื่องการให้สินเชื่อ สามารถให้บุคคลธรรมดาที่ไม่มีหลักประกันเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจรับเงินฝากหรือจัดหาเงินทุนจากประชาชน เว้นแต่การออกตั๋วเงิน และเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจากัด 4. ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องจัดทำรายงานยอดสินเชื่อคงค้างเป็นรายเดือน นับแต่เดือนที่เปิดดำเนินการ ส่งให้ ธปท. และกระทรวงการคลังทราบภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป

นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจว่า เมื่อดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่งแล้ว อาจขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจ เข้าเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend