ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

"ตัวแทนส่งนมหนองโพ" โวย สหกรณ์ฮั้วจัดสรรพื้นที่ แย่งโควต้าส่งนมภาคกลาง

6.71K 1.26K
ตัวแทนส่งนมหนองโพ โวย สหกรณ์ฮั้วจัดสรรพื้นที่ แย่งโควต้าส่งนมภาคกลาง

ตัวแทนส่งนมหนองโพ โวย ประธาน-ผู้จัดการสหกรณ์ฮั้วจัดสรรพื้นที่ แย่งโควต้าส่งนมภาคกลาง ชี้สนิท ขรก.-นักการเมือง ผลักยอดจำหน่วยลงใต้ วอน นายกฯ ช่วยจัดสรรตามเดิม

เมื่อเวลา 10.15 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน(ฝั่งก.พ.) นายสราวุธ ฤดีขจรไชย แกนนำตัวแทนรับจ้างขนส่งนมหนองโพในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เรื่องการจัดสรรสิทธิ์/พื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนไม่เป็นธรรมเป็นเหตุให้ตัวแทนจำหน่ายนมของสหกรณ์ โคนมหนองโพในเขตภาคกลางหมดอาชีพทำกิน โดยมีนายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานมวลชนเป็นผู้รับเรื่อง นายสราวุธเปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีการจัดสิทธิ์พื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 ปี รัฐบาลได้จัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนโดยให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) ผู้ได้รับสิทธิ์พิเศษจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นผู้จัดสรรสิทธิ์ ซึ่งในช่วงแรกมีผู้ประกอบการไม่มากรายนัก ต่อมามีผู้ประกอบการทั้งสหกรณ์และบริษัทเอกชนเกิดขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐบาลตามโครงการนม เพราะการซื้อขายมียอดจำหน่ายแน่นอนและไม่ต้องแข่งขันการดำเนินการจัดสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายเกิดการผูกขาด มีการจัดสรรสิทธิ์พื้นที่จำน่ายให้แก่นักการเมือง ผู้มีอิทธิพลและจำกัดสิทธิการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรายใหญ่อย่างสหกรณ์โคนมหนองโพมาตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เคยมีการตรวจสอบการทุจริตนมโรงเรียน ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่มีการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคล ซึ่งมีความสนิทสนมกับนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดสรรโควตานมทั้งหมด ทำให้มีปัญหาดังนี้

1.การจัดสรรสิทธิ์ ผู้จัดยอดจำหน่ายนมของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี โดยให้สหกรณ์และผู้ประกอบการเหล่านี้เลือกพื้นที่จำหน่ายก่อน เป็นเวลา 7 ปี ทำให้ยอดจำหน่ายนมหนองโพ(เดิม) ลดลงและมียอดเหลือเพียงนิดหน่อย ซึ่งหากยังใช้ระบบดังกล่าวอยู่ จะมีผู้ประกอบการเกิดขึ้นในภาคกลางอีกจำนวนมาก และหากยังให้ผู้ประกอบการในเขตที่ตั้งจังหวัดมีสิทธิเลือกก่อน ยอดพื้นที่การจำหน่ายสหกรณ์โคนมหนองโพจะต้องถูกตัดยอดไปจนหมดสิ้นโยให้ลงไปทางภาคใต้ ซึ่งก็เข้าทางผู้รับผลประโยชน์เดิม จะได้รับเพิ่มขึ้น

2.ยอดจำหน่ายสหกรณ์โคนมหนองโพ ผู้จัดยอดได้ผลักยอดจำหน่ายนมหนองโพลงภาคใต้ไปทั้งหมดซึ่งมีผุ้รับจ้างขนส่งเพียงรายเดียว และการขนส่งนมยอดประมาณกว่า 600,000 ถุงต่อวัน ตั้งจัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปจนสุดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 14 จังหวัด ทั้งนี้ไม่รวมยอดบริษัทผู้ประกอบการรายย่อยที่ไปตั้งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ โดยสหกรณ์โคนมหนองโพมิได้จัดยอดพื้นที่ขนส่งนมให้กับตัวแทนขนส่งภาคกลางแต่อย่างใด เคยจัดให้ไปขนส่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมียอดจำนวนน้อยทำให้ไม่คุ้มกับค้าใช้จ่าย 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีการฮั้วจัดสรรสิทธิ์และพิ้นที่จำหน่ายโดยการให้ผลประโยชน์กับผู้จัด แบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ใครมีอิทธิพล ใครมีเงินก็ได้ยอดการจำหน่ายไป จากนั้นเมื่อได้ยอดมาแล้ว ผู้บริหารสหกรณ์ เช่น ประธาน ผู้จัดการ ได้ยกเลิกผู้ขนส่งรายเดิมที่เคยทำยอดจำหน่ายให้สหกรณ์สมัยที่มีการประมูลราคา แล้วให้เครือญาติของตนเองมาขนส่งแทนโดยใช้ข้ออ้างว่าสหกรณ์ออกรถมาขนส่งนมเอง เมื่อตัวแทนจำหน่ายรายเดิมออกไปแล้วก็ผ่องถ่ายการขนส่งให้กับลูก ภรรยา ญาติพี่น้องของประธานสหกรณ์ 4.การแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาจากผลการร้องเรียนไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่อย่างใด โดยโยนเรื่องกลับไปให้สหกรณ์โคนมหนองโพพิจารณาจัดสรรให้ ซึ่งไม่มีพื้นที่ ในเมื่อยอดการขนส่งนมของสหกรณ์โคนมหนองโพทุกถุง ทุกกล่อง อยู่ในเมื่อของผู้ขนส่งเพียงรายเดียว หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างขนส่งไปขอรับจ้างสหกรณ์หรือผู้ประกอบการที่แย่งพื้นที่ของสหกรณ์โคนมหนองโพในเขตภาคกลางไป ในเมื่อประธานหรือผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ขนส่งกันเองและจ้างผู้ขนส่งของสหกรณ์โคนมหนองโพที่ถูกตัดยอดจากการขนส่ง 5.แต่ละเทอมผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ จะได้ยอดพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกเทอม ผู้จัดควรจัดยอดที่ได้เพิ่มฟรีๆให้ไปส่งพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ภาคกลางบ้าง เช่นภาคใต้ซึ่งมีผู้รับจ้างขนส่งนมหนองโพเพียงรายเดียว และคืนยอดจำหน่ายให้กับสหกรณ์โคนมหนองโพในเขตภาคกลางเพื่อคืนอาชีพให้กับผู้ขนส่งนมหนองโพในเขตภาคกลางได้มีงานทำตามเดิม ซึ่งแต่ละคนเป็นผู้รับจ้างในระดับพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง และทุกคนมีภาระหนี้สิน ต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัว อีกทั้งยังทำอาชีพขนส่งนมมากว่า 30 ปี ทำให้มีผู้รับจ้างขนส่งนมหลายรายมีความเดือดร้อนจึงมาขอเรียกร้องความเป็นธรรมในการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมของสหกรณ์โคนมหนองโพตามเดิม ที่เคยได้รับและให้ผู้ขนส่งรายเดิมๆได้มีอาชีพทำกินให้พออยู่ได้ต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend