รมว.แรงงานปัดเซ็นอนุมัติคอมพ์ สปส.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดเผยกรณีให้กองทุนประกันสังคม(สปส.) จัดทำรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สปส.เพื่อเก็บข้อมูลและใช้ในการให้บริการผู้ประกันตนวงเงิน 482 ล้านบาทว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถอนุมัติโครงการให้มีการจัดจ้างได้ เพราะได้ส่งเรื่องกลับไปที่ สปส. ให้ ชี้แจงว่าการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามสัญญา ระบุให้วางสเป็คอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ที่ผลิตในปี 2556 ขณะที่ปัจจุบันปี 2558 แล้ว ถ้ามีการจัดจ้าง สปส. และผู้ประกันตน ต้องใช้ของที่ตกรุ่นไปแล้ว และเป็นการเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่า โครงการนี้มีผลประโยชน์ หรือไม่