ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ชาวนครปฐม รวมตัวค้านย้ายพิพิธภัณฑ์วันนี้

3.39K 868
ชาวนครปฐม รวมตัวค้านย้ายพิพิธภัณฑ์วันนี้

ชาวนครปฐมรวมตัวค้านย้ายพิพิธภัณฑ์วันนี้ (11 พค.58) เวลา 15.00 น. ที่ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คาดว่ามีชาวนครปฐมจากทั่วทุกอำเภอ มารวมแสดงพลังกันไม่น้อยกว่า 50,000 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณ์ของคนนครปฐม ได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ภายหลังกรมศิลปากรมีแนวทางย้ายวัตถุโบราณของเมืองนครปฐมไปไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยทางผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน มีการเดินทางเข้าลงชื่อร่วมการคัดค้านจำนวนมาก โดยเฉพาะที่อำเภอบางเลน มีการรวมตัวทำพิธีเผาหุ่นอธิบดีกรมศิลปากร กลางที่ว่าการอำเภอด้วยล่าสุด นายกองโท พเยาว์ เนียะแก้ว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งร่วมเดินหน้าสนับสนุนการคัดค้าน ร่วมกับกลุ่มสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม ระบุว่า ได้มีการนัดรวมตัวคัดค้านใหญ่ที่ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2558 นี้ เวลา 15.00 น. โดยคาดว่า จะมีชาวนครปฐมจากทั่วทุกอำเภอ มารวมแสดงพลังกันไม่น้อยกว่า 50,000 คน

สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น อยู่ทางทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ ใช้เป็นที่รวบรวมและเก็บรักษาโบราณวัตถุหายาก ตั้งแต่สมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 โดยอยู่ในความดูแลของวัดพระปฐมเจดีย์ และใน พ.ศ. 2477 ได้ยกฐานะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในความดูแลของกรมศิลปากร ต่อมาเมื่อจำนวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารพิพิธภัณฑสถานหลังเดิมคับแคบ ในพ.ศ. 2510 กรมศิลปากรจึงได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งใหม่ ภายหลังแล้วเสร็จ จึงเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานหลังเดิม มาจัดแสดงไว้ที่อาคารทรงไทยประยุกต์หลังปัจจุบัน โดยโบราณวัตถุส่วนใหญ่เป็นหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งเป็นช่วงอดีตที่รุ่งเรืองของดินแดนนครปฐม ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 แนะนำลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐม ประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนตั่งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การติดต่อรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาพปูนปั้นรูปชาวต่างประเทศ ศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณ

ส่วนที่ 2 เสนอเรื่องราวด้านศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีในนครปฐมสะท้อนผ่านงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ โบราณวัตถุที่จัดแสดงในส่วนนี้ประกอบด้วย ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและประติมากรรมประเภทต่างๆ เช่น พระพุทธรูป ภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปั้นเรื่องชาดกประดับฐานเจดีย์และธรรมจักร

และส่วนที่ 3 เป็น เรื่องราวของนครปฐมหลังความรุ่งเรืองสมัยทวารวดี จนถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์และเป็นงานสำคัญที่สืบเนื่องต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงที่นครปฐมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมณฑลนครชัยศรี และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ก่อสร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้น เมืองนครปฐมได้รับการพัฒนาเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend