"โปรเกรสส์ M-27M " กลับเข้าสู่บรรยากาศโลก และตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

ยาน "โปรเกรสส์ M-27M " ของรัสเซีย ที่ทำหน้าที่ขนส่งเสบียงให้แก่สถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS กลับเข้าสู่บรรยากาศโลก และตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นที่เรียบร้อย หลังประสบความล้มเหลวในการเข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศ นับตั้งแต่ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน เพื่อนำเสบียงน้ำหนักเกือบ 3 ตัน ไปส่งยังสถานีอวกาศ