ร.ฟ.ท. แจ้งเปิดเดินรถได้ตามปกติแล้ว

รฟท.แจ้งเหตุการณ์เครนล้มทับรถกระบะขวางทางรถไฟช่วงสถานีดอนเมือง ทำให้มีรถไฟ 4 ขบวน ไม่สามารถเดินรถต่อได้ ซึ่งล่าสุดขณะนี้ ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ทำการยกเครนออกจากถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดเส้นทางให้รถวิ่งผ่านได้ตามปกติ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจ้งเหตุการณ์เครนล้มทับรถกระบะขวางทางรถไฟช่วงสถานีดอนเมือง ทำให้มีรถไฟ 4 ขบวน ไม่สามารถเดินรถต่อได้ ได้แก่ ขบวนรถสาย 9 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จอดรออยู่ที่สถานีบางเขน, สาย 75 เส้นทาง กรุงเทพฯ-อุดรธานี จอดรออยู่ที่สถานีหลักสี่, สาย 201 เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และสาย 208 เส้นทางนครสวรรค์-กรุงเทพฯ จอดรออยู่ที่สถานีดอนเมือง ว่า จากเหตุการณ์นี้ ต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครน และทำให้การเดินรถล่าช้าไปอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ซึ่งล่าสุดขณะนี้ ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ทำการยกเครนออกจากถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดเส้นทางให้รถวิ่งผ่านได้ตามปกติ