ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

เสวนาสื่อไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน

851 881

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เครือข่ายสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุแห่งประเทศไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมจัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) 3 พฤษภาคม โดยกิจกรรมเริ่มต้น เมื่อเวลา 10.00 น.นางมิซาโกะ อิโต ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค แผนกการสื่อสารและสารสนเทศ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

อ่านแถลงการร่วมจากของนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ นางอิรินา โบโกกา ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก และนายซาอิด ราอัด อับฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2558 หัวข้อ การสื่อสารมวลชนจนยืนหยัดอย่างมั่นคง 

โดยมีสาระสำคัญ ว่า ในปี2558 รัฐต่างๆ เร่งการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายของโลกใหม่ ซึ่งสื่อมวลชนถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการนำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่สู่สังคมเพื่อช่วยให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม รวมถึงเผยแพร่ความอยุติธรรม การคอร์รัปชั่นและการใช้อำนาจในทางมิชอบ ดังนั้นนักข่าวต้องยืนหยัดอย่างยั่งยืนในบรรยากาศที่เอื้อให้นักข่าวทำงานได้อย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงที่ไม่เป็นธรรม และมีความปลอดภัย เพราะเสรีภาพสื่อมวลชน เสรีภาพของการแสดงความเห็นไม่ต้องรอจนกว่าการพัฒนาจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว ดังนั้นเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อช่วยให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนทั้งปวง และจำเป็นต่อธรรมาภิบาลและหลักนิติรัฐ 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend