ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สธ.ชี้เจ็บป่วยจากการทำงาน ปีละกว่า 1.3 แสนคน

598 412

สธ.เร่งพัฒนาสุขภาพวัยแรงงาน พัฒนาที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัย เผยไทยมีคนวัยทำงาน 38 ล้านคน ชี้ผู้เจ็บป่วยจากการทำงานปีละกว่า 1.3แสนคน

อธิบดีกรมอนามัย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เปิดเผยว่า ข้อมูลจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรค พบว่ามีประชาชนได้รับการบาดเจ็บจากการทำงานปีละ 130,000 กว่าราย ปัญหาที่พบมาก อันดับ 1 เกิดจากวัตถุหรือสิ่งของบาด ทิ่มแทง รองลงมาคือ ถูกสิ่งของหล่นทับ และ 3 วัตถุ สิ่งของ สารเคมีกระเด็นเข้าตา ตามลำดับ ซึ่งล้วนแต่สามารถป้องกันได้ทั้งสิ้น

กรมอนามัยได้จัดทำหลักเกณฑ์สถานประกอบการน่าอยู่ น่าทำงาน โดยยึดกรอบสถานที่ทำงานน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก โดยต้องผ่านเกณฑ์ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี โดยในส่วนของพนักงาน จะมีการตรวจสุขภาพและบันทึกข้อมูลรายบุคคล ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกใช้สิ่งเสพติดต่างๆทั้ง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ในส่วนสถานประกอบการ จะเน้นที่การสร้างความปลอดภัย ทั้งเรื่องแสงสว่าง เสียง การกำจัดขยะ น้ำเสีย ห้องน้ำ ห้องสุขา ระบบการระบายอากาศ การจัดการสารเคมี การป้องกันอัคคีภัย การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค เป็นต้น ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพเป็นสถานประกอบการน่าอยู่น่าทำงานแล้ว 8,716 แห่ง

สถานประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ กรมอนามัย และศูนย์อนามัยทั้ง 12 เขต และจะประเมินผลหลังดำเนินการแล้ว 6 เดือน - 1 ปี หากผ่านเกณฑ์ จะมอบเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend