ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

11 ข้อเรียกร้อง วันแรงงานแห่งชาติ

3.82K 390

สภาลูกจ้างยื่น 11 ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งวอนรัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 59 พร้อมคุมราคาสินค้า บัตรประกันสังคมใบเดียวใช้ได้ทุกโรงพยาบาล

นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2558 กล่าวว่า ปีนี้สภาองค์การลูกจ้าง 14 องค์กรร่วมกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายแรงงานนอกระบบรวม 16 องค์กรร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ที่สนามหลวงโดยได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลกว่า 4 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เชิญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญคือ แรงงานไทยปรองดอง เฉลิมฉลองจักรีวงศ์ รณรงค์สู่อาเซียนเน้นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ส่วนข้อเรียกร้องที่จะยื่นนายกรัฐมนตรีมี 11 ข้อได้แก่

1.ขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87และ98 ว่าด้วยสิทธิในการวมตัวและเจรจาต่อรอง

2.เร่งนำร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

3.ตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย4.ยกเว้นเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างภาคเอกชนและเงินตอบแทนความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินได้อื่นๆ ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของลูกจ้าง

5.สนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ และยุตินโยบายการแปรรูปหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน หรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

6.ตราพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

7.ยกระดับสำนักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน

8.ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม(สปส.) เป็นองค์กรอิสระ และแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลใบเดียวใช้ได้ทุกโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม

9.ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำพร้อมทั้งควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค

10.สนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

และ11.แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี 2558

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของแรงงานที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการมี 3 ข้อคือ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ในอัตราที่สอดคล้องกับค่าครองชีพ สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค และขอให้แก้ไขกฎกระทรวงให้บัตรรับรองสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล และเร่งให้การรับรองอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 87 และ98

สำหรับการจัดกิจกรรมวันแรงงานของสภาองค์การลูกจ้างเริ่มจากช่วงเช้า 07.00 น. จะรวมตัวที่บริเวณลานน้ำพุเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ฝั่งทำเนียบรัฐบาล ทำพิธีทางศาสนา มี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน เป็นประธาน เวลา 08.30 น. เคลื่อนริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา ขบวนราชการ และริ้วขบวนสภาองค์กรลูกจ้าง ออกเดินตามถนนราชดำเนินไปยังสนามหลวง หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงาน และรับข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ มีการแสดงคอนเสิร์ต ดารา ศิลปินนักร้อง ไปจนถึงเวลา 22.00 น.

คสรท.เสนอ 4 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

ขณะเดียวกันน.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) กล่าวว่า คสรท.จัดกิจกรรมวันกรรมกรสากลในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยคสรท.มีข้อเรียกร้องยื่นต่อรัฐบาล 4 ข้อได้แก่

1.รัฐต้องให้สัตยาบันไอแอลโอฉบับที่87และฉบับที่ 98

2.รัฐต้องยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

3.รัฐต้องแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน การคุกคามและเลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงานและ

4.รัฐต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมโดยให้ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างแรก และปรับโครงสร้างค่าจ้างทุกปีโดยคำนึงถึงค่าครองชีพ ทักษะฝีมือและลักษณะงาน

ทั้งนี้ ผลสำรวจค่าใช้จ่ายแรงงานปัจจุบันอยู่ที่วันละ 360 บาท โดยคณะกรรมการค่าจ้างควรพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ และอยากให้ปรับขึ้นค่าจ้างเป็นวันละ 360 บาทและเริ่มมีผลวันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แรงงาน รวมทั้งยกเลิกคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด

ทั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้นัดรวมตัวที่หน้ารัฐสภา เวลา 09.00 จากนั้นเคลื่อนขบวน ไปทางคุรุสภา เข้าถนนราชดำเนินกลาง ไปจัดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีผู้นำแรงงานและเครือข่ายสลับกันพูดถึงปัญหาแรงงาน จนถึงเวลา 11.30 น. จะประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อเรียกร้อง 4 ข้อที่ได้ยื่นต่อรัฐบาลไปก่อนหน้านี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend