ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"วีระ" ให้เพิ่มโทษ นักการเมืองคอร์รัปชั่น

1.46K 1.53K

เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เพิ่มบทลงโทษ นักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่มีอายุความพร้อมให้อายัดทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น วีระ สมความคิด เข้ายืนหนังสือข้อเสนอเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ ต่อประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ให้เพิ่มเติมเนื้อหาการแก้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น

โดยเพิ่มโทษคดีคอรัปชั่น และไม่มีอายุความ ทรัพย์สินที่อายัดได้ต้องตกเป็นของแผ่นดิน ต้องมีการจัดตั้งศาลพิเศษ เพื่อพิจารณาตัดสินคดีคอรัปชั่นเป็นการเฉพาะ ต้องตัดสิทธิ์นักการเมืองไม่ให้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งอีกตลอดชีวิต และยึดทรัพย์ทั้งหมดหากคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีพฤติกรรมทุจริต นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอรัปชั่นจนทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาทต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี และไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษหรืออภัยโทษ แต่หากความเสียหายต่อรัฐมีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาทต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตและไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษ

ส่วนความเสียหายที่เกิดต่อรัฐมีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ต้องถูกลงโทษประหารชีวิต ไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษหรืออภัยโทษ โดยกำหนดโทษนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีอาญาขั้นต่ำจำคุกตั้งแต่ 20 ปี และเรียกฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจำนวน 2 เท่า ข้าราชการการเมืองทุกระดับและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจงบัญชีหนี้สิ้นและทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. พร้อมเสนอให้แก้กฎหมายให้นักการเมืองทุกระดับไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เกินติดต่อกัน 2 วาระ

ส่วนประชาชนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสมัชชาพลเมือง หรือ องค์กรภาคประชา จะต้องแจงบัญชีทรัพย์สินเช่นเดียวกับนักการเมือง ส่วนองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น หลังได้รับเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend