ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สปช.ถกประเด็นร้อนผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี

1.38K 1.82K

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 2 เข้าสู่ภาค 2 ว่าด้วยผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี ซึ่งมีหลายประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และทำให้สมาชิก สปช.ลงชื่อขออภิปรายจำนวนมาก

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ วิป สปช.อลงกรณ์ พลบุตร บอกว่า ล่าสุดมีสมาชิกสปช.ลงชื่อขออภิปรายในภาคนี้ถึง 129 คน และอาจต้องใช้เวลาถึง 3 วัน

สำหรับเนื้อหาในภาค 2 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 หมวดคือหมวด 1 ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี ซึ่งกำหนดเรื่องสมัชชาคุณธรรม ให้เป็นกลไกในการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องห้ามใช้นโยบายประชานิยมที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง จนกก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินนโยบายจัดระบบให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ

หมวด 3 รัฐสภา ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ด้วยกัน คือ 1. บททั่วไป 2.สภาผู้แทนราษฎร 3.วุฒิสภา 4.บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 5.การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 6.การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 7.การควบคุมการตรากฏหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ8.การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

ซึ่งเนื้อหาในหมวดที่ 3 ของภาค 2 นี้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมาก เพราะมีเรื่องร้อนๆ อย่าง ระบบเลือกตั้ง ที่มา ส.ว.และ ที่มานายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส.ซึ่งแม้กรรมาธิการจะยอมปรับแก้เนื้อหาบางส่วน คือ บัญญัติว่า หากนายกฯ ไม่เป็น ส.ส.จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.ในสภา ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพื่อให้ความมั่นใจว่า นายกฯ คนนอก จะมาเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตเท่านั้น

ในขณะที่นายกฯ ที่เป็นส.ส.จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งเช่นเดียวกับ ที่มา ส.ว. ที่มีเสียงเห็นต่างว่า ควรจะให้มาจากการเลือกตั้ง และแม้กรรมาธิการยกร่างรธน.จะทบทวนและยอมผ่อนให้เลือกตั้ง แต่ก็ให้มีกระบวนการคัดกรองคนก่อนให้ประชาชนเลือก แทนการเลือกตั้งโดยตรงอย่างที่แล้วมา ก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend