ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คสช.ย้าย 6 บิ๊ก ศธ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

2.32K 1.43K

คสช.โยกย้ายผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการระดับซี 11 และซี 10 รวม 6 ตำแหน่ง ชี้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ลงนามคำสั่งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 เรื่องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 อาศัยอํานาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้แก่

1.นางสุทธศรี วงษ์สมาน พ้นจากตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา2.นายพินิติ รตะนานุกูล พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา3.นายกําจร ตติยกวี พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ4.นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 5.นายอดินันท์ ปากบารา พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน6.นางรัตนา ศรีเหรัญ พ้นจากตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend