ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กมธ.หลายคณะเริ่มแบ่งเวลาอภิปราย

704 818

คณะกรรมาธิการประจำ สปช.หลายชุด เตรียมประเด็นในการอภิปราย และมีการแบ่งเวลา เพื่อให้เหมาะสมระหว่าง 20- 26 เม.ย.นี้ โดยเน้นประเด็นที่คาใจของสังคม

ประธานคณะกรรมาธิการ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เสรี สุวรรณภานนท์ บอกว่า กมธ.ปฏิรูปกฎหมายได้วางตัวผู้อภิปรายไว้ 5 คน พร้อมจัดสรรเวลาที่มี 2 ชั่วโมง โดยเขาในฐานะประธาน 40 นาที คุณประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ รองปธ.กมธ.คนที่หนึ่ง 20 นาที คุณกิตติพงษ์ อุรพีพัฒนพงษ์ รองประธาน กมธ.คนที่สาม 20 นาที คุณอุดม เฟื่องฟุ้ง ประธานที่ปรึกษา กมธ.20 นาที และคุณอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กมธ. 20 นาที

เบื้องต้นกำหนดหัวข้อการอภิปรายในภาพรวมเกี่ยวกับ การใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนรายละเอียดนั้น จะทำการหารือกันอีกครั้งในวันที่ 17 เม.ย. หลังจากได้รับร่างแรกอย่างเป็นทางการ

อ.เสรี บอกว่า การร่างรัฐธรรมนูญจะคิดแบบเก่า เขียนด้วยความกลัว ไม่ได้อีกต่อไป แต่จะต้องวางหลักการสำคัญสำให้เป็นกฎหมาสูงสุดสำหรับประชาชนทุกคน ไม่เช่นนั้นการปฏิรูปก็จะไม่เกิดขึ้น

ส่วนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ที่กำหนดให้มี สนช. และ สปช. มาดำรงตำแหน่งนั้น ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้สังคมมองว่า เป็นการสืบทอดอำนาจ หากจะมีก็ต้องกำหนดให้บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งต้องไม่ใช่ สนช.และ สปช. ที่เคยเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป

ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น บอกจะอภิปรายส่งเสริมการกระจายอำนาจโดยเฉพาะงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กฎหมายกำหนด ที่ 35% แต่ปัจจุบัยได้แค่ 28.8%

และขอให้แก้ไขระเบียบที่กำหนดให้ อปท.ทำงานลำบาก เช่น การใช้งบฯช่วยชาวบ้านกรณีไฟไหม้ที่ติดระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคม ขอให้สิทธิของข้าราชการ อปท.เท่าเทียมกับข้ราชการพลเรือน เสนอให้มีการจัดตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติหรือคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ เพื่อให้ อปท.ทำงานเป็นเอกภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend