ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กมธ.ยกร่างฯ เสนอทำประชามติ

827 1.14K

ความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกร่าง มีข้อเสนอให้ทำประชามติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี การอภิปราย 20-26 เม.ย.นี้ ได้แบ่งทีมผู้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว

รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สุจิต บุญบงการ บอกว่า กรรมาธิการยกร่างฯ ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอรัฐธรรมนูญร่างแรก ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว โดยประธานกรรมาธิการบวรศักดิ์ อุวรรณโณ จะเป็นผู้นำเสนอภาพรวม ในวันแรก จากนั้น ก็จะให้ สปช.อภิปราย ซักถาม และมี กมธ. ในแต่ละด้าน เป็นผู้ชี้แจง อย่างด้านการเมือง อ.สุจิต กับ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช จะเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านสิทธิพลเมือง คุณปกรณ์ ปรียากร เป็นผู้ชี้แจงเป็น มั่นใจว่า ร่าง รธน.ฉบับนี้ จะผ่าน สปช.อย่างแน่นอน

อ.สุจิต บอกด้วยว่า ที่ประชุมกมธ.ยกร่าง มีความเห็นอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่า จะเสนอให้มีการทำประชามติ ร่าง รธน.แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และกำหนดกรอบในการทำประชามติต่อไป

เช่นเดียวกับ อ.เจษฎ์ โทณะวณิก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน แล้วย้อนกลับไปเอารัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 มาใช้ก็เชื่อว่าจะเป็นปัญหาเหมือนเดิม จึงจำเป็นต้องยกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ทั้งหมด ขณะนี้พบว่าเสียงส่วนใหญ่ของกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าควรมีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้เหมือนกับรัฐธรรมนูญ 2550 มีความเข้มแข็งคือการทำประชามติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend