ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สปช.ตั้งธงอภิปราย ที่มา สส.-สว.

687 347

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ประชุมร่วมกับสมาชิก สปช.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในรัฐธรรมนูญร่างแรก ก่อนเปิดอภิปรายระหว่าง 20-26 เม.ย.นี้ เพื่อให้บรรยากาศการอภิปรายเกิดความเรียบร้อย ขณะที่ประธานกรรมาธิการยืนยันว่า จะต้องทำประชามติ

วันนี้มีการสัมนาร่วมกันของสปช.และคณะกรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ ทำความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางการอภิปรายระหว่าง 20 -26 เม.ย.นี้ โฆษกกรรมาธิการ วันชัย สอนศิริ บอกว่า ที่ประชุมให้ความสนใจ การอภิปรายของสปช. ว่าจะใช้วิธีการกำหนด และแบ่งเวลาให้กับคณะกรรมาธิการปฏิรูปแต่ละคณะและสมาชิกเท่าใด จากเดิมกำหนดคณะละ 2 ชั่วโมง ส่วนสมาชิกให้เวลา 12-15 นาที จึงต้องตกลงกระบวนการและวิธีการอภิปรายใหม่ ซึ่งหลังจากสปช.อภิปรายเสร็จสิ้น สมาชิก ต้องดำเนินการแปรญัตติภายใน 30 วัน โดยให้ตกลงกันในกลุ่มที่มีจำนวน 26 คน ให้มีเพียง 8 ญัตติคุณวันชัย บอกว่า ประเด็นที่สปช.ซักถามกันมากคือภาคที่ 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง โดยเฉพาะที่มาของส.ส.และส.ว. ระบบการเลือกตั้ง ว่าจะสามารถป้องกันการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียงได้จริงหรือไม่ และจะทำให้รัฐบาลมั่นคงเข้มแข็งได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งการพูดคุยครั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการให้บรรยากาศผ่อนคลาย เพราะเกรงว่าหากวันอภิปรายจริงจะเสียเวลามาถกเถียงกัน โดยที่ประชุม ต้องการให้เป็นไมตรี ไม่วิวาทะ ไม่ได้มุ่งเอาชนะกัน

ขณะทีประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บอกว่า การทบทวนเป็นรายมาตราจบแล้ว 315 มาตรา จะมีการจัดเป็นรูปเล่มหนา 130 หน้า ก่อนที่จะเสนอ สปช. 17 เม.ย.นี้ โดยยืนยันว่า จะต้องมีการทำประชามติ เพื่อให้มีผลทางกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ส่วนจะทำหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ซึ่งจะต้องมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉลับชั่วคราว เพื่อให้มีการทำประชามติเกิดขึ้น ก่อนที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งในอนาคตจะเกิดความวุ่นวายอีกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองด้วยว่าจะร่วมกันทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend