ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล็อคเก้าอี้รองปธ.สภาฯ คนที่1 ให้ฝ่ายค้าน

957 512

ถึงแม้จะมีเสียงท้วงติงเรื่องการควบรวมผู้ตรวจฯ และกสม.แต่ล่าสุดวานนี้ กมธ.ยกร่างรธน.ก็ยืนยันจุดยืน ควบรวม 2 หน่วยงานนี้ แต่มีการปรับกระบวนการสรรหาให้ยึดโยงประชาชน และปรับวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ใหม่ เพื่อล็อคเก้าอี้ให้กับฝ่ายค้าน

การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญวานนี้ ที่ประชุมยังคงยืนยันจุดยืนเดิม ควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดิน กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในมาตรา 275 แต่ได้ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่อง การสรรหากรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน จากเดิมที่ใช้รูปแบบเดียวกันกับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยแก้ไขให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อให้การสรรหามีองค์ประกอบจากภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย และเกิดการยึดโยงกับประชาชน

ซึ่งรายละเอียดของหลักเกณฑ์ ที่มาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหา จะระบุไว้ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

กรรมาธิการยกร่างรธน.ยังได้ยกประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดขอให้ทบทวนมาตรา 282 ว่าด้วยการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรม ใน (6) ประเด็นกลไกในการบังคับคดีทางแพ่งและคดีปกครองที่ กมธ.ยกร่างฯ กำหนดให้สังกัดศาลยุติธรรม แต่ศาลปกครองได้ทักท้วง โดยกมธ.หารืออีกครั้ง และเห็นร่วมกันว่าควรแก้ไขให้เป็นไปตามข้อทักท้วงของศาลปกครอง ที่ให้กลไกบังคับคดีทางแพ่งและคดีปกครอง อยู่ในศาลปกครอง เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปตามคำสั่ง คำพิพากษา ของศาลปกครองนอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้นำบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาพิจารณาและปรับแก้ถ้อยคำให้ถูกต้องและปรับปรุงบางมาตราให้ถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือ การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาฯ คนที่1 และ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ที่ต้องการให้ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านในสภาฯ ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ซึ่งที่ประชุมได้ปรับสาระให้เป็นว่า ให้สภาฯ ลงมติเลือกประธานสภาฯ ก่อน และให้นำชื่อบุคคลที่ได้รับเลือกทูลเกล้าฯ แต่งตั้ง

จากนั้นเมื่อมีคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงให้มีกระบวนการได้มี ซึ่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 โดยเงื่อนไขคือต้องเป็นส.ส.ที่มาจากพรรคการเมืองที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาล ซึ่งที่มีจำนวน ส.สมากที่สุด สำหรับที่มา จะให้มีการเสนอชื่อและให้ที่ประชุมลงคะแนนข้างมากรับรอง

ขณะที่รองประธานสภาฯ คนที่2 จะใช้วิธีเสนอชื่อ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขว่ามาจากพรรคการเมืองใดแล้วให้ที่ประชุมสภาฯลงคะแนนเลือก โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่2 ทั้งนี้จะเลือกพร้อมกับรองประธานฯคนที่ 1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเลือกรองประธานสภาฯ คนที่2 นั้นได้ปรับปรุงวิธีการเลือกจากเดิมที่กำหนดให้พรรคการเมืองที่มีส.ส.จำนวนมากเป็นอันดับ3 ของสภาฯ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมสภาฯ รับรอง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend