ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผ่านสัดส่วนผู้หญิง ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ

871 425

ในที่สุด ที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ก็โหวตเรื่องสัดส่วนผู้หญิงใน 2 มาตรา ที่แขวนการพิจารณาไว้ โดยเห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขสัดส่วนผู้หญิงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่สัดส่วนผู้หญิงในสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ผ่านการพิจารณา

สำหรับเนื้อหาใน มาตรา 76 ซึ่งอยู่ในหมวดสถาบันการเมืองและผู้นำการเมืองที่ดี ที่กรรมาธิการโหวตด้วยคะแนนเสียง 17 ต่อ 15 และงดออกเสียง 2 คน หรือ เห็นชอบด้วย ก็คือ การกำหนดเงื่อนไขว่า การส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ถ้ามีรายชื่อผู้สมัครเพศใดมากกว่าอีกเพศ ในบัญชีรายชื่อนั้น ต้องมีรายชื่อผู้สมัครเพศตรงข้ามไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

นั่นหมายถึงว่า จากนี้ไป จะต้องมีผู้สมัครหญิงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้สมัครบัญชีรายชื่อ

ขณะที่ มาตรา 212 หมวดการกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น ที่กำหนดเงื่อนไขว่า ต้องมีสัดส่วนสตรีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาท้องถิ่น นั้น ไม่ผ่านการพิจารณา โดยแพ้ไปด้วยคะแนนเสียง 22 ต่อ 10 และงดออกเสียง 2 โดยเหตุผลที่คุยกันคือ การสมัครส่วนบุคคล ไม่มีพรรคการเมืองสนับสนุน จะเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ

-------------ชนะโหวต 17 ต่อ 15 งดออกเสียง 2มาตรา 76 กำหนดเงื่อนไข การส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด มีรายชื่อผู้สมัครเพศใดมากกว่าอีกเพศ ในบัญชีรายชื่อนั้น ต้องมีรายชื่อผู้สมัครเพศตรงข้ามไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

--------------แพ้โหวต 22 ต่อ 10 งดออกเสียง 2มาตรา 212

กำหนดเงื่อนไข สัดส่วนสตรีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาท้องถิ่น---------------


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend