ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ธ.ก.ส.ยืดเวลาชำระหนี้เกษตรกร 12 เดือน

9.10K 0

ธ.ก.ส.คาดครบกำหนดจ่ายหนี้เงินกู้ช่วงมีนาคมลูกค้ากว่า 4 แสนราย ส่อมีปัญหา หลังราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ-เจอปัญหาภัยแล้ง เผยพร้อมช่วยเหลือยืดหนี้ให้นานสุด 12 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ยปรับ แถมเปิดช่องให้เงินกู้ลงทุนใหม่

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกำปีก่อนสิ้นปีบัญชีของธนาคาร จะเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.ส่วนใหญ่ถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ โดยตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร พนักงานพัฒนาธุรกิจจะทำการส่งใบแจ้งหนี้ที่ต้องชำระให้แก่ลูกค้าด้วยตนเองหรือในที่ประชุมกลุ่มลูกค้า พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูดคุยเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้าเป็นรายคน

ทั้งนี้ หากลูกค้ารายใดไม่สามารถชำระหนี้ได้ ตามกำหนดด้วยเหตุสุจริตและจำเป็น ธนาคารจะมีแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้า ได้แก่ การผัดผ่อนระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอีกหนึ่งคราว คราวละไม่เกิน 12 เดือน หรือในกรณีที่พบว่าลูกค้าประสบปัญหารุนแรง ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และจัดทำตารางการชำระหนี้ใหม่ให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าทั้ง 4 แสนรายจะไม่มีความสามารถชำระหนี้งวดนี้ได้ บางรายอาจขอจ่ายดอกเบี้ย หรือบางรายอาจขอจ่ายเงินต้นบางส่วนก็ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่เข้ามา หากจ่ายไม่ไหวจริงๆ ธ.ก.ส.ก็จะยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไปให้ 6 เดือน ถึงนานสุด 12 เดืนอ โดยไม่คิดเบี้ยปรับอีก 3% กรณีผิดนัดชำระหนี้และไม่ถือเป็นลูกหนี้เอ็นพีแอลอย่างใด

สำหรับมาตรการช่วยเหลือมี  3 โครงการย่อย คือ โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน เน้นช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ หรือมีเหตุผิดปกติโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มที่มีศักยภาพต่ำ  และสุดท้ายเป็นโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ เน้นช่วยเหลือกลุ่มที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปรับ และราคายางพาราตกต่ำ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend