ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริโภคค้านมติ กสท.เอื้อควบรวมกิจการสื่อ

715 0

กลุ่มผู้บริโภคยื่นหนังสือค้านมติ กสท. เอื้อ! การควบรวมกิจการสื่อ ด้านสุภิญญา ขอค้นระเบียบการประชุม ก่อนรับรองมติ

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และนโยบายที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปสื่อและการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การปรับปรุงกฎหมาย กสทช. : อนาคต กสทช. ในยุค 'ปฏิรูป'  ทางออกปฏิรูปสื่อ หรือ ทางตัน  ได้มี ตัวแทนเครือข่ายครอบครัว  เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เครือข่ายชุมชน กว่า 50 คน ได้ยื่นหนังสือถึง ตัวแทนกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  สาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอให้ยกเลิกมติ กสท.กรณีบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้น บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เกินกำหนดไม่ผิดกติกา เนื้อหาในหนังสือระบุว่า ตามที่ ความในมาตรา 31 ของพ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ห้ามมิให้มีการครองสิทธิข้ามสื่อหรือควบรวมกิจการสื่อ ซึ่งเป็นไปเพื่อปกป้องรักษาสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นธรรมหลากหลาย โดยปราศจากการครอบงำจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ทั้งนี้กลุ่มตัวแทนที่ได้ยื่นหนังสือมีความกังวลว่า มติ กสท. เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ที่เป็นมติ 2:2:1 ซึ่งสรุปใจความได้ว่าการที่บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) หรือ SLC   เข้ามาถือหุ้นบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ถึง 12.27% ถือว่าไม่ผิดกติกานั้น กำลังเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ เปิดทางให้เกิดการควบรวมสื่ออย่างกว้างขวาง โดยไม่คำนึงว่ามติดังกล่าวขัดต่อ มาตรา 31 ของ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และละเมิดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจองประชาชน ที่ถูกต้อง เป็นธรรม ปราศจากการครอบงำ

ซึ่งการลงมติของ กรรมการ กสทช. 3 ท่านคือ พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ พล.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ผู้ที่งดออกเสียง และ พลโท  ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ผู้ที่ออกเสียงว่าไม่ผิด เป็นการกระทำที่เห็นได้ชัดว่าเพิกเฉยต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของกสทช. และถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงเสนอให้ กสท.ดำเนินการดังนี้ 

1. ให้ยึดมั่นเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปสื่อเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

2. ยกเลิกมติดังกล่าวโดยด่วน 

3. มีมติที่เคารพต่อหลักเกณฑ์ก่อนการประมูลดิจิตัล ที่ห้ามการถึอหุ้นไขว้ในสื่อดิจิตัลเกิน 10% และนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องภายหลังการประมูล หาก กสท.จะยืนยันมติเดิม กลุ่มประชาชนจะดำเนินการร้องเรียนเพื่อนำมาสู่การถอดถอนกสทช.ที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนให้มาเป็นกรรมการในองค์กรกำกับดูแล แต่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งต่ออนาคตประเทศ

ทั้งนี้ น.ส.สุภิญญา บอกว่า การประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละคนเท่านั้น ยังไม่ใช่มติของบอร์ด เพราะหากเป็นมติต้องมีการฟันธงว่า " กรณี SLC ถือหุ้น เกิน 10% ผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในการประชุม กสท. ครั้งหน้า (วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58) จะสอบถามในที่ประชุมว่า จะรับรองเรื่องนี้ว่าเป็นมติตามระเบียบการประชุมได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตนได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. เพื่อสอบถามถึงระเบียบ กสทช. และแนวปฏิบัติของการประชุม กสทช. ที่ผ่านมาหรือกรณีเทียบเคียง ในการพิจารณาการลงมติเสียงข้างมากและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในการลงมติวาระที่แตกต่างกันของคณะกรรมการแต่ละท่าน ส่วนกรณีที่ภาคประชาชน จะยื่นถอดถอนนั้น มองว่าเป็นเรื่องที่ยื่นถอดถอนได้ หากเห็นว่า กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend