ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลสำรวจคนไทย 1 ใน 3 เงินไม่พอจ่าย

2.73K 1

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2557 จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 52,000 ครัวเรือน ช่วงเดือน 79 กุมภาพันธ์ 2558 พบสาระสำคัญ ว่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ช่วงน้ำมันราคาลดลง เมื่อเทียบกับช่วงที่น้ำมันมีราคาแพง พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 52.0 มีรายได้พอดีกับค่าใช้จ่าย มีเพียงร้อยละ 12.3 เท่านั้น ที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ขณะที่มีครัวเรือนประมาณ 1 ใน 3 ที่มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 35.7


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend