กสทช. เตือนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนซิมเตรียมเงินให้เสร็จ

กสทช.เตือนผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายว่า หากไม่ร่วมมือลงทะเบียนซิมเติมเงิน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราค่าปรับต่อวันขั้นสูงสุดที่กฎหมายให้อำนาจไว้ จนถึงขั้นสั่งพักใบอนุญาต ตลอดจนถึงขั้นขาดคุณสมบัติในการที่จะเข้าประมูล 4G ที่จะเกิดขึ้นใน