วิกฤติกระเทียมราคาตกต่ำ

พืชเศรษฐกิจในภาคเหนือ อย่างกระเทียม กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดลำพูน ต่างได้รับความเดือดร้อนจากราคาที่ตกต่ำจนขาดทุนกันถ้วนหน้า รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกับ คุณปฏิญญา ศรีสุภมาตุ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ภาคเหนือ

กระเทียมไทย กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม โดยเฉพาะในจังหวัดลำพูน ได้รับความเดือดร้อน กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่งของไทย นิยมปลูกกันมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นที่ยอมรับกันว่ากระเทียมของไทยมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะพิเศษ คือให้กลิ่นที่หอมฉุน และรสเผ็ด เหมาะแก่การแปรรูปทุกชนิดโดยเฉพาะ เครื่องเทศ และน้ำพริก แต่ถึงอย่างนั้น ปีนี้กลับพบว่าราคากระเทียมตกต่ำลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ รุนแรงกว่าทุกปี ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมโดยเฉพาะในจังหวัดลำพูนกว่า 1,000 ราย และมีพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมกว่า 4,100 ไร่
ขณะที่เสียงสะท้อนของเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปกระเทียม ต่างเห็นพ้องกันว่าต้นเหตุของปัญหาราคาตกต่ำ เกิดจากปีนี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ส่งผลให้กระเทียมขนาดเล็กลง และมีปัจจัยภายนอกจากการนำเข้ากระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก ซึ่งกระเทียมที่มาจากประเทศเมียนมาร์ คุณภาพใกล้เคียงกับของไทยอย่างมาก แต่มีต้นทุนการผลิตและค่าแรงงานต่ำกว่า ซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะมีการลักลอบนำเข้าโดยพ่อค้าคนกลางจำนวนมาก ส่งผลให้กระเทียมของไทยล้นตลาด และถูกกดราคา จนเกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อนการปลูกกระเทียมต้องใช้ต้นทุนไร่ละกว่า 2 หมื่นบาท ขณะที่หนึ่งไร่ให้ผลผลิต ไม่เกิน 4,000 กิโลกรัมต่อปี เมื่อราคาตกต่ำเหลือ กิโลกรัมละ 10 บาท จากที่เคยขายได้ราคาสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 19 บาท เกษตรกรจึงเหลือทางเลือกเพียงแค่ ยอมขายขาดทุน หรือรอจนกว่าราคาจะขึ้น หรือกระเทียมที่มีอยู่จะเน่าเสียไปจนหมด 
ปัญหาราคาพืชเศรษฐกิจราคาตกต่ำ เป็นอีกปัญหาที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน และสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทย และผลผลิตของไทย ก่อนที่จะสนับสนุนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ